Projecten

De investeringsagenda bestaat uit een 30-tal projecten onderverdeeld in 8 speerpunten. Soms al in uitvoering, soms in ontwikkeling. De agenda is dynamisch en zal periodiek geactualiseerd worden. 

De agenda is vastgesteld als de gezamenlijke koers van Midden-Limburg voor de komende jaren. Doel daarvan is de brede welvaart in Midden-Limburg op peil houden en waar mogelijk te versterken. De agenda wordt ook gebruikt als uitnodiging richting andere overheden en organisaties om mee te investeren.

Kies thema:

Smile-28-08-2019330205-HDR
Destinatiemarketing
Internationaal concurreren meer bestemmingen dan ooit om aandacht van toeristen...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Vitale verblijfsrecreatie
Het huidige aanbod verblijfsrecreatie sluit in veel gevallen niet meer...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Water, Fun en Winkelen
Wij willen de hoogwaterveiligheid van Roermond vergroten en het aanliggende...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Big Five
Onze vijf grote natuurgebieden (the big five) zijn een unique...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Midden door Limburg; Routes, erfgoed en pleisterplaatsen
Het aanbod van natuur(routes), erfgoed en pleisterplaatsen is versnipperd, onvoldoende...
Smile-22-08-2019328363
Afstemming maatschappelijke voorzieningen
De bevolkingssamenstelling van dorpen, steden en regio’s verandert. Het gevolg...
Smile-22-08-2019328363
Uitvoering structuurvisie wonen
De demografische transitie en wereldwijde politieke ontwikkelingen vragen om een...
SML-snelweg-header
(Inter- en eu-)Regionale doorfietsroutes
Op dit moment zijn er onvoldoende hoogwaardige fietsverbindingsroutes die de...
SML-snelweg-header
Mobiliteit in Midden-Limburg
Goede mobiliteit is een voorwaarde voor mensen om te kunnen...
APT_0614_006
Regiomarketing en inzet zichtbaarheid
Nog te weinig mensen binnen en buiten de regio weten...
APT_0614_006
Actieplan nautische bedrijvigheid
Tussen de 8 en 15% van de bedrijvigheid op bedrijventerreinen...
APT_0614_006
Aanjagen ondernemerschap en ondernemersklimaat versterken
Veel ondernemers zien geen kans om op eigen kracht te...
APT_0614_006
Versterken Innovatiekracht MKB
Onze regio wordt gevormd door een sterk en veelzijdig MKB....
85D_6198
Regionale aanpak huisvesting internationale werknemers
Internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan onze regionale economie....
85D_6198
Stimuleren talentonwikkeling en LLO
Door onder andere technologisering, globalisering, decentralisering en flexibilisering bestaat er...
85D_6198
Matchen van vraag en aanbod
De nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om wendbaarheid en...
85D_6198
Promotie van beroepen met tekort
Een actieve inzet op het promoten van beroepen die kampen...
85D_6198
Verbinden van de keten
De arbeidsmarkt is volop in beweging en ondernemers kunnen het...
paardrijden-en-buitenritten-NP-De-meinweg-Travel-the-World
Nationale parken
De Nationaal Parken De Meinweg en de Groote Peel willen...
paardrijden-en-buitenritten-NP-De-meinweg-Travel-the-World
Laat het landschap u verrassen
Wij zijn ons vaak zelf onvoldoende bewust van het unieke...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Verbreding van verdienmodellen binnen agrifood
Slechts 25% van de bedrijven heeft de verdiencapaciteit om een...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Innovatie in de praktijk van agrifood brengen
De stap naar een toekomstbestendige agribusiness vraagt de toepassing van...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Verdiepen ondernemerschap binnen agrifood
Veel van onze agrarische ondernemers zijn op dit moment nog...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Stimuleren economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling rondom agrifood
De verschillende opgaven in de regio leggen allemaal een ruimteclaim...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak verduurzaming bedrijventerreinen
Gemiddeld wordt zo’n 25% van het energieverbruik door bedrijventerreinen geconsumeerd....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionaal Energiebedrijf
We willen dat onze eigen inwoners meeprofiteren van duurzame energieopwekking....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak Limburgse Maas
We behouden de waterveiligheid en borgen de waterstandsdaling in de...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Circulaire economie
Midden-Limburg wil circulair leven in een stroomversnelling brengen en zo...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionale Energiestrategie
In 2050 wordt alle warmte voor de gebouwde omgeving in...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en waterketenplan
We willen het landschap opnieuw inrichten waardoor het beter bestand...

gemeenten

partners