Water, Fun en Winkelen

Wij willen de hoogwaterveiligheid van Roermond vergroten en het aanliggende Maasplassen-gebied recreatief doorontwikkelen. De verlaging van de dam van het lateraal kanaal levert een bijdrage aan de hoogwaterveiligheid en verbetert de regionale fietsinfrastructuur. Daarbij kunnen initiatiefnemers voldoen aan de compensatieplicht op grond van de Waterwet, waardoor er meer ruimte is voor (toeristische en recreatieve) ontwikkelingen in het gebied. Roermond heeft de unieke geografische combinatie van een historische binnenstad, een Outlet center en een waterrecreatiegebied. Het beter verbinden van deze elementen zorgt ervoor dat het gebied in totaliteit versterkt en de bezoekerswaarde van Midden-Limburg vergroot.

Urgentie

 • Tussen Linne en Buggenum ligt het Lateraalkanaal met aan de oostelijke zijde – tussen het kanaal en de Maasplassen – een dam zonder waterkerende functie.
 • De waterrecreatie in Midden-Limburg kan versterkt worden, echter de bijdrage van de jachthavens aan het verblijven in de regio is onvoldoende bekend.
 • Versterking van waterrecreatie, door het uitbreiden van mogelijkheden van sloepverhuur en wateractiviteiten dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de regio.

Ambitie

 • Verlaging en herinrichting van de dam biedt enorme kansen en mogelijkheden, zowel voor de hoogwaterveiligheid van de stad Roermond als voor de toeristische en recreatieve doorontwikkeling van het aanliggende Maasplassengebied. Versterking en verbetering van de jachthavens, met mogelijkheden van sloepverhuur en wateractiviteiten, dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de regio en zijn sterke aanleidingen tot (aanvullend) verblijf in de regio.

Beoogd resultaat

 • Verlaging van de dam.
 • Het creëren van drie doorstroomopeningen waardoor het water bij hoogwatersituaties niet alleen via de Maas, maar ook door het kanaal kan wegstromen.
 • Doordat op de verlaagde dam een vrij liggende fietsverbinding is gerealiseerd, is een gevaarlijke verbinding tussen Ossen en de Noordplas via de Kanaaldijk Oost vervangen door een veilige fietsroute met een prachtig uitzicht op de Maasplassen en het omliggend gebied.
 • Jachthavens zijn verbeterd en vernieuwd, met meer mogelijkheden tot waterrecreatie en geven meer aanleiding tot (langer) verblijf in de regio.

Impact

 • De waterstand bij Roermond is fors verlaagd en de hoogwaterveiligheid van het gebied is verhoogd.
 • De Maasplassen en haar attracties zijn beleefbaar en veilig bereikbaar.
 • Jachthavens zijn verbeterd en vernieuwd.
 • Dekkend netwerk van (elektrische) sloepverhuur.
 • Ruime mogelijkheden tot actieve watersporten.
 • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: aantal toeristen dat naar de regio komt; het aantal investeringen in waterrecreatie; het netwerk aan watersportmogelijkheden in de regio.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Smile-28-08-2019330205-HDR
Destinatiemarketing
Internationaal concurreren meer bestemmingen dan ooit om aandacht van toeristen...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Vitale verblijfsrecreatie
Het huidige aanbod verblijfsrecreatie sluit in veel gevallen niet meer...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Big Five
Onze vijf grote natuurgebieden (the big five) zijn een unique...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Midden door Limburg; Routes, erfgoed en pleisterplaatsen
Het aanbod van natuur(routes), erfgoed en pleisterplaatsen is versnipperd, onvoldoende...