Juist wat
indruk maakt
staat onder druk
in Midden-Limburg

Samenwerking Rijk en regio
in Regiodeals!

In de Regiodeals werken Rijk en regio samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in een regio te vergroten. Dit noemen we de brede welvaart.

Het gaat pas echt goed met ons land, als het overal in Nederland goed gaat. Daarom werken het rijk, de provincie en de regio samen om de regio’s tot bloei brengen. Dit doen we door gebruik te maken van de kennis en kunde van de mensen in de regio. Omdat regionale uitdagingen om regionale oplossingen vragen. Want elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. We laten ons daarbij niet alleen door het economische aspect leiden. We moeten en willen ook naar welvaart en welzijn kijken. Naar alles wat onze samenleving bindt en wat mensen waardevol vinden. Zoals gezondheid, sociale verbondenheid en veiligheid. Naar wat we ook wel ‘brede welvaart’ noemen.

Bij Regiodeals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Regio ’s die een Regiodeal willen met het Rijk, kunnen een voorstel indienen met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om beter om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering, de regionale partners de rest. Door het kabinet is hiervoor 900 miljoen gereserveerd, wat in drie rondes beschikbaar komt. Het Rijk besluit op basis van alle ingediende voorstellen met welke regio’s het voorstel verder uitgewerkt kan worden tot een convenant Regiodeal.
Onze regio, ook wel genoemd Samenwerking Midden-Limburg (SML), heeft een mooie aanvraag ingediend. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) neemt eind februari een besluit welke regio’s in Nederland een deal toegewezen krijgen.

Juist wat indruk maakt
staat onder druk
in Midden-Limburg

HET MOMENT IS NU, OM MET ELKAAR DE ACHTERUITGANG VAN DE BREDE WELVAART IN MIDDEN-LIMBURG TE STOPPEN.

Midden-Limburg met haar iconische landschap vol groene en blauwe parels. Een divers en veelzijdig bedrijfsleven met een krachtige maakindustrie en bijzondere agrarische bedrijven. Volop ruimte om betaalbaar te wonen in de vele gezellige en vitale dorpskernen en historische steden. De sleutelpositie tussen het Ruhrgebied en België, tussen Brainport Eindhoven, Chemelot en Greenport Venlo. Veel aspecten waar onze regio haar kracht en identiteit aan ontleent, leveren momenteel juist extra uitdagingen op.

Van links naar rechts: Sjors Blomen (Maasgouw), Boris Meesen (Nederweert), Raymond Vlekken (Weert), Jan Smits (Roerdalen),
Désirée Schmalschläger (Leudal), Dirk Franssen (Roermond), Geert Frissche (Echt-Susteren), Martijn van den Heuvel (Weert)

INTENSIEVE SAMENWERKING

Om deze uitdagingen aan te gaan en onze kwaliteiten te behouden, werken de zeven Midden-Limburgse gemeenten en Provincie en Waterschap intensief samen, met elkaar en binnen talloze samenwerkingsverbanden met ondernemers, onderwijspartijen en andere partners. De Regio Deal kan deze samenwerkingen verder versterken, altijd in aanvulling op provinciale en landelijke programma’s. Daarbij richten we ons heel concreet op drie thema’s:

 • Leefbaarheid
• Klimaat & landschap en Economie
• Onderwijs & Arbeidsmarkt

Drie thema’s waarmee we indruk maken, drie thema’s die juist in Midden-Limburg onder druk staan.

Ons uitgestrekte groene landschap is bepalend voor de leefbaarheid en het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland is een toeristentrekker van jewelste. Tegelijkertijd nemen hier het risico op wateroverlast en de impact van droogte snel toe. Samen benutten we de kansen van klimaatadaptatie en herstellen we de balans tussen economie en ecologie in een gebied met veel agrarische bedrijvigheid.

De economische motor van de regio wordt gevormd door het MKB, de zorg en de agrarische sector, met de maakindustrie als aanjager voor ontwikkelingen en innovaties. Maar de beroepsbevolking neemt af en veel jonge talenten verlaten de regio. De oplossing vinden we onder meer in de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen met focus op versterking van het MBO en brede samenwerking op het gebied van innovatie, ondernemerschap en verdienvermogen om onze economie concurrerend te houden.

Het hart van onze regio wordt gevormd door een kleine honderdtal kerkdorpen en wijken en de steden Weert en Roermond die een regionale functie vervullen. Hier dreigen voorzieningen als scholen, dorpshuizen, zorgvoorzieningen en sport- en cultuuraccommodaties te verdwijnen. Daarmee staat de vitaliteit en leefbaarheid onder druk. We willen per gemeente concrete projecten ondersteunen ten aanzien van ruimtelijke oplossingen, evenementen en mobiliteit en bereikbaarheid. Zo willen we de sociale cohesie versterken en verdere ontgroening tegengaan. De plannen hiervoor liggen klaar.

Onze strategische ligging tussen het Ruhrgebied en België, tussen Brainport Eindhoven, Greenport Venlo en Chemelot maakt van Midden-Limburg dé verbindende regio. Het bedrijfsleven heeft netwerken en relaties opgebouwd met alle omliggende economische gebieden. Tegelijkertijd zijn het juist de duizenden onbewaakte grensovergangen die ons kwetsbaar maken voor (drugs)criminaliteit. De Regio Deal biedt extra kansen om met regionale en internationale partners instrumenten in te zetten tegen ondermijning en drugscriminaliteit.

gemeenten