Mobiliteit

De centrale ligging van de regio tussen Zuid-Limburg, Belgisch-Limburg, Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg en het Ruhrgebied zorgt ervoor dat de regio zo goed functioneert. Echter, zijn er zowel in meerdere van deze richtingen als binnen Midden-Limburg op dit moment geen doorgaande fietsverbindingen van hoge kwaliteit. Hier zetten wij op in. Een goede fietsbereikbaarheid is naast een goede aansluiting op het wegen- en spoornet niet alleen essentieel als verbindingsroute voor forenzen en recreanten, maar ook om een duurzame en gezonde levensstijl te promoten.

De investeringsagenda bestaat uit een 30-tal projecten onderverdeeld in 8 speerpunten. Soms al in uitvoering, soms in ontwikkeling. De agenda is dynamisch en zal periodiek geactualiseerd worden. 

De agenda is vastgesteld als de gezamenlijke koers van Midden-Limburg voor de komende jaren. Doel daarvan is de brede welvaart in Midden-Limburg op peil houden en waar mogelijk te versterken. De agenda wordt ook gebruikt als uitnodiging richting andere overheden en organisaties om mee te investeren.

Kies thema:

SML-snelweg-header
(Inter- en eu-)Regionale doorfietsroutes
Op dit moment zijn er onvoldoende hoogwaardige fietsverbindingsroutes die de...
SML-snelweg-header
Mobiliteit in Midden-Limburg
Goede mobiliteit is een voorwaarde voor mensen om te kunnen...

gemeenten

partners