Circulaire economie

Midden-Limburg wil circulair leven in een stroomversnelling brengen en zo fungeren als voorbeeldregio. Met onze inzet zorgen we ervoor dat er nieuwe circulaire verdienmodellen worden ontwikkeld; we zorgen ervoor dat onderwijsinstellingen circulariteit in hun curriculum en bedrijfsvoering opnemen en neemt ook de overheid voortaan circulariteit mee in de bedrijfsvoering en het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Urgentie

 • De transitie naar een circulaire economie biedt economische kansen voor Nederland waaronder het minder afhankelijk worden van import van schaarse grondstoffen en het bijdragen aan een schoner milieu. Door de coronacrisis vinden er verschuivingen in de arbeidsmarkt plaats. De circulaire economie biedt kansen voor mensen die zich moeten bij-of omscholen.
 • Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.
 • De overtuiging dat groen en circulair de toekomst is, leeft dankzij de coronacrisis sterker dan ooit. Het draagvlak voor circulair is toegenomen.
 • Toch blijkt uit rondetafelgesprekken dat maar 10% van de ondernemers in Midden-Limburg daadwerkelijk bezig is met het thema ‘circulair’, 20% tot 30% is geïnteresseerd en 60% is niet geïnteresseerd.
 • Zonder economische prikkels komt het thema circulair niet van de grond.

Ambitie

 • Midden-Limburg heeft de ambitie om circulair leven in een stroomversnelling te brengen en zo te dienen als voorbeeldregio van Nederland.
 • Midden-Limburg heeft de middelen om dé proefregio van Limburg te worden waar het circulair van het laboratorium naar de praktijk van thuis wordt gebracht. Midden-Limburg verbindt high tech aan de praktijk, waardoor Midden-Limburg een voedingsbodem wil zijn voor nieuwe innovatieve projecten die gericht zijn op circulariteit.

Beoogd resultaat

 • Het beoogde resultaat van de regio Midden-Limburg is circulair ondernemen, produceren, consumeren en leven in een stroomversnelling brengen.
 • Met betrekking tot zowel bedrijven, overheden als onderwijs werken we in 2021 en 2022 aan drie doelen:
  • Bewustwording.
  • Bekwaamheid vergroten.
  • Bewijsvoering verzamelen.
 • Het creëren van nieuwe, circulaire en succesvolle businesscases.
 • Vanaf 2021 40 bedrijven en/of young professionals koppelen aan experts op gebied van circulariteit.

Impact

De impact van het in een stroomversnelling brengen van het thema circulariteit is dat Midden-Limburg transformeert naar een
proefregio waar de ambities van circulariteit zich vertalen naar de praktijk.

 • Bijdragen aan de economische groei
 • Versterken van de innovatiekracht van Midden-Limburg.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal mensen dat aangeeft de term ‘circulaire economie’ te kennen; het aantal bedrijven dat aangeeft geïnteresseerd te zijn in circulair ondernemen; het aantal overheidsinstanties dat circulariteit opneemt in hun inkoop/aanbestedingsbeleid; het aantal onderwijsinstituten dat circulariteit opneemt in hun curriculum en/of bedrijfsvoering; het aantal georganiseerde bijeenkomsten over het onderwerp circulariteit; het aantal studenten afgestudeerd op het onderwerp circulariteit; het aantal artikelen/items in de pers over circulariteit; het aantal patentaanvragen.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak verduurzaming bedrijventerreinen
Gemiddeld wordt zo’n 25% van het energieverbruik door bedrijventerreinen geconsumeerd....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionaal Energiebedrijf
We willen dat onze eigen inwoners meeprofiteren van duurzame energieopwekking....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak Limburgse Maas
We behouden de waterveiligheid en borgen de waterstandsdaling in de...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionale Energiestrategie
In 2050 wordt alle warmte voor de gebouwde omgeving in...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en waterketenplan
We willen het landschap opnieuw inrichten waardoor het beter bestand...