Taskforce onderwijs, arbeid en economie Midden-Limburg

Na het uitbreken van de Corona-crisis is in de zomer van 2020 de Taskforce Corona Midden-Limburg van start gegaan. De taskforce is een bestuurlijk platform waarin participeren:

 • De Arbeidsmarktregio (samenwerkingsverband Midden-Limburgse gemeenten en Cranendonck in het kader van de Particpatiewet;
 • Het SML-werkveld Economie;
 • UWV
 • FNV
 • LWV
 • LLTB
 • Een aantal onderwijsinstellingen (VO, MBO, HBO)

De taskforce heeft zich ten doel gesteld:

 • Regie voeren op de verschillende structuren rondom arbeidsmarkt, economie en onderwijs om te komen tot een afgestemd en gezamenlijk pakket aan maatregelen en 1 aanpak voor de Arbeidsmarktregio.
 • Impact analyse en monitoring vormgeven vanuit een integrale blik en bundeling van informatie. Informatie, analyse en scenario’s vormen input voor de aanpak en aanvullende maatregelen;
 • Aanvullende maatregelen en initiatieven op gang brengen en coördineren rondom economische structuurversterking en versterken van een krachtige arbeidsmarkt.

De taskforce heeft een plan voor de periode 2021-2023 opgesteld, dat in januari wordt gepresenteerd. Het plan heeft 6 speerpunten:

 1. Bevorderen circulaire economie
 2. Scholing en ontwikkeling;
 3. Mobiliteit op de arbeidsmarkt
 4. Aanpak jeugdwerkloosheid
 5. Behoud en werven talent;
 6. Steun ondernemers

Het plan is ambitieus en vraagt om substantiële investeringen tot een bedrag van € 10 miljoen. Voor een groot deel daarvan geldt dat de dekking daarvan plaatsvindt met behulp van impulsen van de rijksoverheid. Voor andere onderdelen is dit nog niet het geval. Op dit moment wordt onderzocht hoe voor die onderdelen in dekking kan worden voorzien c.q. welke externe bronnen daarvoor kunnen worden aangeboord.