Agrifood

De agribusiness is één van de kernsectoren in de regio Noord- en Midden-Limburg en is in beide regio’s samen goed voor 20% van het BRP en 35.000 banen. Door verschillende megatrends is het noodzakelijk om de transitie naar een circulaire voedselproductie te maken op basis van kringlooplandbouw om de sector toekomstbestendig te houden zodat onze regio de Agrofood Productie Proeftuin van Nederland wordt.

De investeringsagenda bestaat uit een 30-tal projecten onderverdeeld in 8 speerpunten. Soms al in uitvoering, soms in ontwikkeling. De agenda is dynamisch en zal periodiek geactualiseerd worden. 

De agenda is vastgesteld als de gezamenlijke koers van Midden-Limburg voor de komende jaren. Doel daarvan is de brede welvaart in Midden-Limburg op peil houden en waar mogelijk te versterken. De agenda wordt ook gebruikt als uitnodiging richting andere overheden en organisaties om mee te investeren.

Kies thema:

shutterstock_288813410boer-met-laptop
Verbreding van verdienmodellen binnen agrifood
Slechts 25% van de bedrijven heeft de verdiencapaciteit om een...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Innovatie in de praktijk van agrifood brengen
De stap naar een toekomstbestendige agribusiness vraagt de toepassing van...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Verdiepen ondernemerschap binnen agrifood
Veel van onze agrarische ondernemers zijn op dit moment nog...
shutterstock_288813410boer-met-laptop
Stimuleren economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling rondom agrifood
De verschillende opgaven in de regio leggen allemaal een ruimteclaim...

gemeenten

partners