Versterken Innovatiekracht MKB

Onze regio wordt gevormd door een sterk en veelzijdig MKB. Echter hebben deze kleine bedrijven vaak op eigen kracht geen mogelijkheid om te innoveren. We bevorderen samenwerking en kennisuitwisseling zodat ons MKB een boost krijgt. Door onze inzet is het MKB zich bewust van het belang van innovatie; wisselt het structureel kennis uit; kunnen meer bedrijven een Europese subsidie binnenhalen; hebben meer ondernemers een plan van aanpak opgesteld; hun strategie uitgestippeld; zijn er samenwerkingsverbanden opgericht en is hét expertise- en innovatiecentrum voor de Retail geopend.

Urgentie

 • Het is zaak om als regio onze kleinere bedrijven actief te ondersteunen door het voor ondernemers eenvoudiger te maken een bedrijf op te zetten of hun activiteiten te laten groeien.
 • We focussen op sectoren met de grootste (verwachte) tekorten en op het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven en het onderwijs. Dit laatste is nodig om innovatieve kennis sneller te verspreiden en naar de markt te brengen. Dit doet de regio samen met de ondernemers van het MKB.
 • Door samenwerking kunnen ook kleinere bedrijven zonder al te grote risico’s investeren en gebruik maken van innovaties.
 • Zo dragen we bij het aantal patentaanvragen en R&D-uitgaven op het ambitieniveau van respectievelijk 70 per jaar en € 86 miljoen per jaar.

Ambitie

 • Met de inzet van deze businesscase geven wij het regionale MKB een boost. Hierdoor wordt de werkgelegenheid in de regio bevorderd.

Beoogd resultaat (voor de eerste drie jaar)

 • Het ondersteunen van ondernemers in het innoveren van hun product en/of proces.
 • Het stimuleren van samenwerkingen door clustervorming.
 • 70 patentaanvragen per jaar.
 • R&D aanvragen van €86 miljoen per jaar.
 • 200 bedrijven nemen deel aan bijeenkomsten met innovatieve thema’s.
 • 50 regionale bedrijven participeren in (cross-sectorale) innovatietrajecten en/of –initiatieven.
 • 100 innovatievragen van regionale MKB worden beantwoord door inzet van het Keyport netwerk of door Keyport ondersteunde projecten zoals De Groeischakelaar.
 • 50 bedrijven participeren in clusters of connected learning groepen bestaande uit MKB en/of kennis- en onderzoeksinstellingen binnen de regio en/of met partners buiten de regio.
 • 50 bedrijven maken kennis met onderzoeksfaciliteiten en kennisaanbod bij de Brightlands campussen en/ of Brainport Network campussen.
 • 10 bedrijven participeren in (inter-en/of Eu) regionale samenwerkingsprojecten/ clusters.
 • 25 bedrijven maken gebruik van (Europese) middelen of andere vormen van financiering t.b.v. de ontwikkeling en/of marktimplementatie van innovaties.

Impact

 • Het bevorderen van werkgelegenheid.
 • Het bevorderen van innovatie in het MKB.
 • Bijdragen aan economische groei.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal starts-ups; het aantal scale-ups; het aantal clusters dat gevormd wordt; werkgelegenheid; werkeloosheid; het aantal verstrekte subsidies ten behoeve van de ontwikkeling en/pf markimplementatie van innovaties; het aantal ondernemersvisies dat gevormd wordt.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

APT_0614_006
Regiomarketing en inzet zichtbaarheid
Nog te weinig mensen binnen en buiten de regio weten...
APT_0614_006
Actieplan nautische bedrijvigheid
Tussen de 8 en 15% van de bedrijvigheid op bedrijventerreinen...
APT_0614_006
Aanjagen ondernemerschap en ondernemersklimaat versterken
Veel ondernemers zien geen kans om op eigen kracht te...