Nationale parken

Speerpunt:

De Nationaal Parken De Meinweg en de Groote Peel willen als reactie op de nieuwe Omgevingswet een basis leggen voor een Nationaal Park, met de uitstraling en ambitie van een Nationaal Park Nieuwe Stijl. Met onze inzet wordt het projectplan Nationaal Park Nieuwe stijl uitgevoerd en transformeren Nationale Parken naar échte belevingsparken en zijn de kwalitatieve en financiële mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls van onze andere (nationale) parken in kaart gebracht.

Urgentie

  • Het is onze taak om dit landschap te koesteren en op orde te houden, beleef baar te maken, verhalen te laten vertellen en te gaan versterken om opgaven en ontwikkelingen op te vangen.
  • Wij zijn ons vaak zelf onvoldoende bewust van het unieke karakter van het Midden-Limburgse landschap. Uniek in zijn differentiatie, uniek in zijn kenmerken en karakteristiek. Daarbij kan onder meer verwezen worden naar de kwaliteiten van de Maasvallei en de Maasplassen en naar natuurgebieden zoals De Meinweg, de Grote Peel, Grenspark Kempen-Broek en het Leudal.

Ambitie

  • Vanuit het streven naar duurzame ontwikkeling bestaat een verplichting om de kwaliteiten van landschap en natuur (en biodiversiteit) te behouden en te versterken voor volgende generaties.

Beoogd resultaat

  • Rapport over het landschap in Midden-Limburg (dat dragers en kwaliteiten in beeld brengt en waardeert).
  • Handvat (beleidsinstrument) om kwaliteiten in het landschap af te wegen (digitaal).
  • Programma met projecten die zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van het landschap, met daarbij aandacht voor de balans met en ruimte voor bedrijvigheid / economische ontwikkelingen.

Impact

  • Doel van deze businesscase is om de kwaliteit, de eigenheid van het landschap en de fysieke leefomgeving in Midden-Limburg te beschermen, beleef baar te maken, te vertellen, uit te dragen en te versterken. Het bewustzijn daarover in brede kring verspreiden en onze trots daarover etaleren. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling en wordt de aantrekkingskracht van de regio Midden-Limburg als bijzondere woon/- werk- en vrijetijdsregio vergroot.
  • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: aantal projecten die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van het landschap; de kwaliteit van de bodem; de biodiversiteit in de regio; het aantal toeristen dat aangeeft Midden-Limburg te bezoeken vanwege het landschap.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

paardrijden-en-buitenritten-NP-De-meinweg-Travel-the-World
Laat het landschap u verrassen
Wij zijn ons vaak zelf onvoldoende bewust van het unieke...