Regionaal Energiebedrijf

We willen dat onze eigen inwoners meeprofiteren van duurzame energieopwekking. Met onze inzet zorgen we ervoor dat de gemeenten een regionaal energiebedrijf oprichten waarin bewoners kunnen participeren en investeren en dat er een ontwikkelingsfonds voor duurzame energie wordt opgericht, waarbij ook aandacht kan worden besteedt aan een vermindering van emissies en de grondstoffentransitie.

Urgentie

  • Midden-Limburg loopt in Limburg voorop in innovatie met de energietransitie. De eerste windmolens in Limburg zijn gerealiseerd in Leudal, en het eerste coöperatieve zonnepark van Limburg ligt in Weert. Ook in Peel en Maas (Noord-Limburg) en Nederweert zijn inmiddels windmolens gerealiseerd.
  • Deze basis willen wij verstevigen en uitbreiden, waarbij het draagvlak onder inwoners een belangrijk aandachtspunt vormt.

Ambitie

  • Midden-Limburg verbindt de ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid met de leefbaarheid in de regio en zorgt voor draagvlak voor duurzame energieopwekking door de eigen inwoners mee te laten profiteren. De ambitie is om als Midden-Limburg een belangrijke bijdrage te leveren aan het halen van de (nationale) doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Beoogd resultaat

  • Het oprichten van een energiebedrijf door de gemeenten op het schaalniveau van Midden-Limburg.
  • Het ontwikkelen van een ontwikkelingsfonds voor duurzame energie.
  • Gezamenlijke investeringen in duurzame energieopwekking vanaf 2023.
  • Draagvlak onder de bevolking voor de energietransitie.

Impact

  • We beogen met deze businesscase een bijdrage te leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen.
  • In de RES-regio Noord- en Midden Limburg worden anno 2019 1.064 TeraJoule (Tj) hernieuwbare energie opgewekt voor elektriciteit. Ons doel is om dit aantal te verdubbelen t/m 2030.
  • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: het aantal geïnteresseerden die deel willen nemen aan de energiecoöperatie; het bestaan van een energiecoöperatie; aantal leden van de energiecoöperatie; aantal investeringen; de ontwikkeling van een ontwikkelingsfonds voor duurzame energie.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak verduurzaming bedrijventerreinen
Gemiddeld wordt zo’n 25% van het energieverbruik door bedrijventerreinen geconsumeerd....
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Aanpak Limburgse Maas
We behouden de waterveiligheid en borgen de waterstandsdaling in de...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Circulaire economie
Midden-Limburg wil circulair leven in een stroomversnelling brengen en zo...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Regionale Energiestrategie
In 2050 wordt alle warmte voor de gebouwde omgeving in...
Schermafbeelding-2021-05-20-om-13.32.59
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en waterketenplan
We willen het landschap opnieuw inrichten waardoor het beter bestand...