Destinatiemarketing

Internationaal concurreren meer bestemmingen dan ooit om aandacht van toeristen die steeds meer informatie online vinden. Met een gerichte destinatiemarketing trekken wij meer toeristen die langer blijven, meer uitgeven en vaker terugkomen. Door onze inzet is er een informatiebalie geopend bij de Designer Outlet Center (DOR); mensen in de vrijetijdssector getraind in gastheerschap en regionale kennis; wordt de regio nationaal gepromoot via het programma Welkom op het water.

Urgentie

  • Midden-Limburg heeft een grote toeristische potentie. Dankzij zijn landschappen, natuur, water, erfgoed en het grote winkelaanbod (onder andere in Roermond). Dat biedt grote kansen, ook om nieuwe doelgroepen aan te trekken.
  • Internationaal zijn er meer bestemmingen dan ooit met elkaar in concurrentie om aandacht. Er zijn door de toenemende rol van het internet en de digitalisering van alle doelgroepen steeds meer informatiebronnen: google, tripadvisor, foursquare enz.
  • Marketing ‘nieuwe stijl’ is persoonlijk en sociaal door het faciliteren en delen van gebruikersverhalen. Daarbij wordt de hele (waarde-)keten betrokken: de regio, ondernemers en bewoners.
  • Destinatiemarketing (van de toekomst) vraagt om een integrale aanpak. Het gaat erom de (marketing-)loop te sluiten tussen klantreis, product, ervaring en feedback. Alleen met kennis over hoe de toerist zijn/haar bezoek ervaart kan het product daarop worden aangepast en kan er innovatie plaatsvinden die aansluit bij de wensen van de klant. Dit heeft te maken met gastheerschap en ook inzicht en data in de (digitale) klantreis. Inzichten worden wederom gebruikt om de marketing aan te scherpen en doelgroepen beter te bereiken. Ervaringen worden ook ingezet om innovatieve ondernemers te informeren hoe ze de gasten nog beter kunnen ontvangen en bedienen.

Ambitie

  • Samenhang brengen aan het grote versnipperde aanbod dat in combinatie veel meer is dan de som der delen. De productverhaallijnen zijn een uitnodiging aan overheden, ondernemers en andere initiatiefnemers om erop in te spelen en samen te werken. De beleving van de consument is het startpunt en ze bieden tevens een basis voor de marketingstrategie waardoor de regio méér toeristen trekt, die langer blijven, meer uitgeven en vaker terugkomen.

Beoogd resultaat

  • Informatie verstrekken vanuit de Designer Outlet Center Roermond: 10 informatiemomenten per dag.
  • Een programma voor e-learning, jaarlijks 2 cursussen à 20 deelnemers.
  • Bijdrage in het programma Welkom op het water.

Impact

  • Er is samenhang gebracht in het gevarieerde aanbod. Die samenhang heeft synergie opgeleverd. Overheden, ondernemers en andere initiatiefnemers hebben ingespeeld op en samengewerkt aan de projecten, door de beleving van de consument als startpunt te nemen. Deze beleving is als basis voor de marketingstrategie ingezet en heeft bijgedragen aan de synergie.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Smile-28-08-2019330205-HDR
Vitale verblijfsrecreatie
Het huidige aanbod verblijfsrecreatie sluit in veel gevallen niet meer...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Water, Fun en Winkelen
Wij willen de hoogwaterveiligheid van Roermond vergroten en het aanliggende...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Big Five
Onze vijf grote natuurgebieden (the big five) zijn een unique...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Midden door Limburg; Routes, erfgoed en pleisterplaatsen
Het aanbod van natuur(routes), erfgoed en pleisterplaatsen is versnipperd, onvoldoende...