SML Team

SML is een samenwerking van 7 colleges van burgemeester en wethouders. De wijze waarop de samenwerking is georganiseerd, is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Tenminste éénmaal per jaar komen de 7 colleges in een plenaire sessie bijeen om te bespreken hoe de samenwerking verloopt, welke resultaten geboekt worden en welke uitdagingen de toekomst biedt. Binnen de samenwerking worden de belangrijke besluiten genomen door de colleges. Zij leggen daarover in de eigen gemeente verantwoording af aan de gemeenteraad.

Om het geheel van de samenwerking te overzien en te coördineren en daaraan de juiste impulsen te geven, is een Netwerkberaad SML ingesteld waarin vanuit iedere gemeente een lid van het college van burgemeester en wethouders participeert. Het Netwerkberaad SML komt periodiek bij elkaar en bereidt ook de plenaire sessies van de colleges van B&W voor. 

Bestuur en Netwerkberaad

Raymond Vlecken

Gemeente Weert

voorzitter

Geert Frische

Gemeente Echt-Susteren

Desirée Schmalschläger

Gemeente Leudal

Dion Schneider

Gemeente Maasgouw

Boris Meessen

Gemeente Nederweert

Jan Smits

Gemeente Roerdalen

Dirk Franssen

Gemeente Roermond

Martijn vd Heuvel

Gemeente Weert

Medewerkers

Marcel van Bergen

Coördinator SML

Tel. 06 - 21 60 39 45

Carla de Graaf

Backoffice

Tel. 06 - 51 19 26 77

Githa Aerts

Backoffice

Tel. 06 - 21 46 37 45