Stimuleren talentonwikkeling en LLO

Door onder andere technologisering, globalisering, decentralisering en flexibilisering bestaat er een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen werknemers met bij- en omscholing om mensen van werk naar werk te begeleiden en werkloosheid te voorkomen. Door onze inzet zijn er meer financiële middelen beschikbaar om meer mensen te begeleiden; wordt er middels een communicatieplan een gezamenlijke boodschap verspreid; is de scholingsvraag in kaart gebracht; is het inzichtelijk wat het gat is tussen de vraag naar scholing en het aanbod daarvan en is er nieuw scholingsaanbod gecreëerd.

Urgentie

 • Naast een kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt is de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt ook toegenomen, onder andere door technologisering, globalisering, decentralisering en flexibilisering.
 • Hierdoor ontstaat er een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt wat vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van zowel werkgevers als werknemers.
 • Werknemers moeten nieuwe kennis en/of vaardigheden opdoen om hun huidige baan te behouden of in aanmerking te komen voor een nieuwe baan. Hier is bij- en omscholing voor nodig om mensen van werk naar werk te kunnen begeleiden, werkloosheid te voorkomen en werkgelegenheid in de regio te behouden.

Ambitie

De regio Midden-Limburg wil het duurzaam werkgever- en werknemerschap bevorderen door het onderwerp Leven Lang Ontwikkelen op de kaart te zetten. De ambities van de regio Midden-Limburg zijn als gevolgd geformuleerd:

 • Het urgentiebesef voor LLO ontwikkelen. De regio Midden-Limburg realiseert zich dat Leven Lang Ontwikkelen pas van de grond komt, wanneer mensen de urgentie van het onderwerp beseffen.
 • De scholingsvraag goed in kaart brengen.
 • In beeld brengen in hoeverre de vraag aansluit bij het huidige aanbod.
 • Het aanbod ontsluiten.
 • Goede randvoorwaarden scheppen waaraan de bij- of omscholingsopleidingen aan moeten voldoen.

Beoogd resultaat

 • Het samen met de (onderwijs)partners, ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven voor werkgevers en werknemers gericht op het stimuleren en implementeren van Leven Lang Ontwikkelen. Met als concreet resultaat: 50 organisaties nemen deel aan activiteiten omtrent het implementeren van LLO, 100 medewerkers nemen deel aan LLO activiteiten, 100 werknemers hebben deelgenomen aan scholings- en opleidingstrajecten.

Impact

 • Bewustwording en urgentie voor het thema LLO is gecreëerd doordat 1) werkgevers zich bewust zijn van de noodzaak hun personeel zich continue te laten ontwikkelen en 2) werknemers zich bewust zijn van de urgentie zichzelf constant persoonlijk te blijven ontwikkelen.
 • Werkgevers en werknemers in de regio die zich willen blijven ontwikkelen krijgen daarbij de gewenste ondersteuning en weten deze te vinden (loopbaanadvies, begeleiding, financiële ondersteuning).
 • Betere aansluiting tussen vraag naar omscholing en aanbod: onderwijsinstellingen hebben in samenwerking met het bedrijfsleven een breed en flexibel aanbod ontwikkeld op het gebied van bij- en omscholing van volwassenen en meer werknemers laten zich bij- en omscholen.
 • Behoud werkgelegenheid.
 • Voorkomen werkloosheid.

De impact van Leven Lang Ontwikkelen is het vinden van een balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een juiste balans op de arbeidsmarkt zal bijdrage aan:

 • Het verhogen van de arbeidsparticipatie.
 • Het verhogen van de bedrijvendynamiek.
 • Het voorkomen van werkloosheid.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal deelnemende bedrijven LLL; het aantal deelnemende werknemers LLL; het aantal matches tussen bedrijven en werknemers; het aantal bij-of omscholingscursussen (aanbod); het aantal werknemers dat een bij- of omscholingscursus heeft gevolgd; het aantal werknemers dat een andere baan heeft gevonden; het aantal mensen/bedrijven dat aangeeft bekend te zijn met de term LLO; de hoogte van de werkloosheid; de hoogte van de arbeidsparticipatie.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

85D_6198
Regionale aanpak huisvesting internationale werknemers
Internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan onze regionale economie....
85D_6198
Matchen van vraag en aanbod
De nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om wendbaarheid en...
85D_6198
Promotie van beroepen met tekort
Een actieve inzet op het promoten van beroepen die kampen...
85D_6198
Verbinden van de keten
De arbeidsmarkt is volop in beweging en ondernemers kunnen het...