(Inter- en eu-)Regionale doorfietsroutes

Speerpunt:

Op dit moment zijn er onvoldoende hoogwaardige fietsverbindingsroutes die de parels van onze regio met elkaar verbinden. Wij stimuleren duurzame mobiliteit per fiets waarbij onze inzet leidt tot een uitgewerkt voorkeurstracé en het realiseren van drie doorfietsroutes zoals opgenomen in het regionaal fietsnetwerk Noord- en Midden-Limburg, de Nationale Tour de Force agenda en het Nationaal Toekomstbeeld Fiets: Nederweert-Leudal-Roermond-Roerdalen, Weert-Nederweert-Peel en Maas-Venlo-Duitsland en Weert-Cranendonck-Heeze-Leende-Eindhoven.

Urgentie

 • Een belangrijke reden waarom de regio goed functioneert is de centrale ligging tussen Zuid-Limburg, Belgisch-Limburg, Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg en het Ruhrgebied. De goede verbindingen met andere regio’s vormen de basis voor het functioneren van de regio.
 • Zowel in meerdere van deze richtingen als binnen Midden-Limburg zijn er op dit moment geen doorgaande fietsverbindingen van hoge kwaliteit.
 • Ook ontbreken er fietsverbindingen tussen de grote natuurgebieden in Midden-Limburg. De parels zijn er alleen het snoer ontbreekt.
 • Een goede bereikbaarheid per fiets is belangrijk niet alleen als verbindingsroute voor forenzen en recreanten, maar ook om het fietsgebruik te stimuleren (modal split) in richting een meer duurzame verkeer met minder broeikasuitstoot. Door het fietsen te stimuleren zijn bovendien positieve effecten voor de gezondheid te verwachten.

Ambitie

 • Een bijdrage leveren aan een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving voor Midden-Limburg. Tevens het stimuleren van recreatieve bedrijvigheid door de bereikbaarheid te verbeteren en het voorzieningenaanbod te verhogen.

Beoogd resultaat

 • Realisatie van een drietal doorfietsroutes zoals opgenomen in het regionaal fietsnetwerk Noord- en Midden-Limburg, de Nationale Tour de Force agenda en het Nationaal Toekomstbeeld Fiets: (gemeenten: bestemmingen in Midden-Limburg)
  • Nederweert-Leudal-Roermond-Roerdalen: Nationaal Park De Groote Peel, Heythuysen, Leudal, Haelen, bedrijventerrein Zevenellen, bedrijventerrein Willem-Alexander, station Roermond, bedrijventerrein Roerstreek, Nationaal Park De Meinweg
  • Weert-Nederweert-Peel en Maas-Venlo: station Weert, Nederweert, N279
  • Weert-Cranendonck-Heeze-Leende-Eindhoven: station Weert, Smart Hub A2, Weert-Noord
 • Deze routes zijn onderdeel van een groter (eu)regionaal netwerk van doorfietsroutes. Zo worden er zowel tussen Roerdalen via Wegberg naar Mönchengladbach als tussen Weert via Hamont naar Mol fietsroutes gerealiseerd.

Impact

 • De nieuwe fietsroutes zorgen voor een groter aandeel van het fietsverkeer aan de modal split van het verkeer.
 • Tevens wordt een positieve bijdrage geleverd aan de sector toerisme en recreatie en gerelateerde bestedingen.
 • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: het aantal fietsers dat gebruikt maakt van het fietspad;

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

SML-snelweg-header
Mobiliteit in Midden-Limburg
Goede mobiliteit is een voorwaarde voor mensen om te kunnen...