Over SML

Samenwerking Midden-Limburg is de krachtige verbinder die de lokale eigenheid van de aangesloten zeven gemeenten versterkt en de samenhang van de regio vergroot. SML krijgt dingen voor elkaar die de afzonderlijke gemeenten niet voor elkaar krijgen. SML wil niet alleen de lijnen uitzetten, maar er ook samen voor zorgen dat ze echt bewandeld worden. Door elkaar te inspireren en activeren, het initiatief te nemen om elkaar op te zoeken tot ver over gemeentegrenzen en zittingsperiodes heen. Die duurzame verbinding bepaalt het ware potentieel van onze regio.

Met gebundelde energie bouwen we aan drie hoofdopgaven. Een duurzaam en klimaatbestendig Midden-Limburg, een toekomstbestendige (Circulaire) economie en een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Daar maken we werk van en dat laten we graag zien. Want binnen SML delen we het allerliefst successen. Concrete resultaten die keer op keer aantonen: Samenwerken werkt!   

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering

De bij SML aangesloten gemeenten hebben de visie “Midden-Limburg, verbindend hart van Limburg” opgesteld. Deze visie geldt als het inhoudelijk referentiekader voor de samenwerking.

Op basis van deze visie is in 2021 de investeringsagenda Midden-Limburg opgesteld. De visie is daarin via een 30-tal projecten geconcretiseerd. Bij de visie zijn partnerorganisaties als Keyport en OML  nauw betrokken. Samenwerking Midden-Limburg gaat de nodige steun van andere overheden en organisaties organiseren voor de uitvoering van de investeringsagenda Midden-Limburg.

Partnerorganisaties

SML werkt intensief samen met diverse organisaties in de regio. Hiermee vergroten we het netwerk en de daadkracht van de organisatie. De investeringsagenda is in nauwe samenwerking met deze organisaties opgesteld. Naast deze organisaties is SML met tal van andere organisatie en partners verbonden. In én ver buiten onze regio.

Meer informatie? Klik op een van de logo’s.

Natuurlijk strekt de samenwerking vanuit SML verder dan enkel de partnerorganisaties. Met de regio Noord-Limburg wordt natuurlijk al op een aantal fronten samengewerkt: voorbeelden zijn de Regionale Energie Strategie (RES) Noord- en Midden-Limburg en de Veiligheidsregio Noord-Limburg. Met Noord-Limburg zijn afspraken gemaakt om waar mogelijk en gewenst, meer samen op te trekken. Uiteraard bestaan er ook nauwe contacten met de provincie en het waterschap. Ook naar organisaties als het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en Marketing Limburg lopen samenwerkingslijntjes.