Arbeidsmarkt en onderwijs

Een van de grootste uitdagingen van onze regio is de vervangingsvraag van 17.000 fte tot 2030. Niet alleen onze bedrijven, maar ook de leefomgeving is afhankelijk van voldoende en kwalitatief goede werknemers om de motor van de brede welvaart draaiende te houden en onze arbeidsmarkt weer in balans te brengen.

De investeringsagenda bestaat uit een 30-tal projecten onderverdeeld in 8 speerpunten. Soms al in uitvoering, soms in ontwikkeling. De agenda is dynamisch en zal periodiek geactualiseerd worden. 

De agenda is vastgesteld als de gezamenlijke koers van Midden-Limburg voor de komende jaren. Doel daarvan is de brede welvaart in Midden-Limburg op peil houden en waar mogelijk te versterken. De agenda wordt ook gebruikt als uitnodiging richting andere overheden en organisaties om mee te investeren.

Kies thema:

85D_6198
Regionale aanpak huisvesting internationale werknemers
Internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan onze regionale economie....
85D_6198
Stimuleren talentonwikkeling en LLO
Door onder andere technologisering, globalisering, decentralisering en flexibilisering bestaat er...
85D_6198
Matchen van vraag en aanbod
De nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om wendbaarheid en...
85D_6198
Promotie van beroepen met tekort
Een actieve inzet op het promoten van beroepen die kampen...
85D_6198
Verbinden van de keten
De arbeidsmarkt is volop in beweging en ondernemers kunnen het...

gemeenten

partners