Midden door Limburg; Routes, erfgoed en pleisterplaatsen

Het aanbod van natuur(routes), erfgoed en pleisterplaatsen is versnipperd, onvoldoende samenhangend en onvoldoende bekend bij het publiek. Met onze inzet wordt het beste aanbod en beleving gerealiseerd door de nieuw ontwikkelde routes (Hiking Trail Liberation Route, Limburg Trail en routes tussen erfgoedlocaties) en het vergroten van de bekendheid van onze routes, erfgoed, pleisterplaatsen en de ‘big five’ (Grenspark Kempen-Broek, Rivierpark Maasvallei, Nationaal Park De Meinweg, Nationaal Park de Groote Peel, Het Leudal). Concreet wordt gedacht aan het digitaal toegankelijk en daarmee beleefbaar maken van fantastische monumentale interieurs zoals eerder met de Archeoroute Limburg voor archeologie is gedaan.

Urgentie

 • Toeristen en recreanten willen steeds meer beleven, waarbij ze op zoek zijn naar authenticiteit, verhalen en bijzondere ervaringen.
 • Ondernemers willen daarop snel kunnen schakelen.
 • Het aanbod van natuur(routes), erfgoed en pleisterplaatsen is versnipperd, onvoldoende samenhangend en is onvoldoende bekend bij het publiek.
 • Als er meer beleving, kwaliteit en samenhang in het aanbod is, gebeurt er echt wat in Midden-Limburg en wordt er geprofiteerd van de landelijke groei.

Ambitie

 • De regio Midden-Limburg biedt het beste aanbod en de beste belevingen door samenhang, verbinding met het omliggend gebied in België en Duitsland te maken en bekendheid te genereren voor het totale aanbod van natuur(routes), erfgoed en pleisterplaatsen.

Beoogd resultaat

 • Het belangrijkste erfgoedaanbod van de regio ML is op aansprekende wijze beschreven, gepresenteerd en ontsloten: ten minste 2 nieuwe trails / routes.
 • Er zijn nieuwe routes om het erfgoed met elkaar te verbinden (jaarlijks 1 in de focus).

Impact

 • Het kostbare ‘stamkapitaal’ van Midden-Limburg is behouden en versterkt.
 • Onze prachtige natuur, ons afwisselende landschap en ons kostbare erfgoed is beschermd.
 • Nieuwe investeringen zijn gematcht met de belangen van erfgoed, natuur en landschap.
 • Bezoekers zijn gestimuleerd om de verhalen van toen te beleven en de boodschap mee te geven dat (onze) vrijheid niet vanzelfsprekend is
 • Routes, erfgoed en pleisterplaatsen zin goed bekend bij het publiek. Er is een positief imago, meer bezoek gegenereerd en meer omzet voor de bedrijven nabij de locaties gerealiseerd.
 • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: aantal toeristische overnachtingen; aantal en hoogte toeristische bestedingen; aantal toeristen dat voor het wandelnetwerk naar de regio trekt; aantal vlogs van de influencers en aantal kijkers/likes/streams.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Smile-28-08-2019330205-HDR
Destinatiemarketing
Internationaal concurreren meer bestemmingen dan ooit om aandacht van toeristen...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Vitale verblijfsrecreatie
Het huidige aanbod verblijfsrecreatie sluit in veel gevallen niet meer...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Water, Fun en Winkelen
Wij willen de hoogwaterveiligheid van Roermond vergroten en het aanliggende...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Big Five
Onze vijf grote natuurgebieden (the big five) zijn een unique...