Vitale verblijfsrecreatie

Het huidige aanbod verblijfsrecreatie sluit in veel gevallen niet meer aan op de markt omdat veel voorzieningen zijn verouderd of worden gebruik voor andere doeleinden. Om in de toekomst voldoende toeristen naar de regio te trekken, is een vitalisering van de verblijfreactie nodig. Met onze inzet is het aanbod bijzondere verblijfsrecreatie vergroot; hebben ondernemers gebruik gemaakt van het hulpprogramma en de kansenscan om hun voorziening renderend en toekomstbestendig te maken/houden.

Urgentie

 • Het aanbod aan verblijfsrecreatie in Midden-Limburg loopt uiteen van vakantieparken, B&B’s, campings, camperplaatsen tot hotels.
 • Wat opvalt in Midden-Limburg is het gebrek aan bijzondere verblijfseenheden.
 • Het huidige aanbod sluit in veel gevallen niet meer aan op de markt. Veel voorzieningen zijn verouderd of worden gebruik voor andere doeleinden dan recreatief verblijf. Van de 7700 ligplaatsen van jachthavens in Midden-Limburg is bijvoorbeeld niet bekend of en hoeveel overnachtingen deze genereren in de regio.
 • Om in de toekomst voldoende toeristen naar de regio te trekken, is een vitalisering van de verblijfreactie nodig.
  Ambitie
 • In 2030 is de verblijfsrecreatie nog altijd zeer sterk in Midden-Limburg. De sector heeft een gevarieerd aanbod met voor de belangrijkste doelgroepen, een eigen sfeer en beleving.

Beoogd resultaat

 • Jaarlijks worden 10 bedrijven geholpen vanuit het hulpprogramma.
 • De Kansenscan wordt gebruikt door 5 ondernemers per maand.

Impact

 • De regio Midden-Limburg trekt meer toeristen die langer blijven en meer uitgeven.
 • Er is een positieve bijdrage aan de woon-en leefomgeving, de score (brede welvaart) is toegenomen.
 • De verblijfsmogelijkheden in Midden-Limburg zijn in 2030 verder uitgebreid met kleinschalige voorzieningen die aansluiten bij de beleving van water, erfgoed en natuur, met drijvende lodges, tiny house middenin de natuur en erfgoed- en designhotels.
 • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: aantal toeristen in Midden-Limburg; aantal en hoogte bestedingen van toeristen; aantal voorzieningen gericht op toeristen.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Smile-28-08-2019330205-HDR
Destinatiemarketing
Internationaal concurreren meer bestemmingen dan ooit om aandacht van toeristen...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Water, Fun en Winkelen
Wij willen de hoogwaterveiligheid van Roermond vergroten en het aanliggende...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Big Five
Onze vijf grote natuurgebieden (the big five) zijn een unique...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Midden door Limburg; Routes, erfgoed en pleisterplaatsen
Het aanbod van natuur(routes), erfgoed en pleisterplaatsen is versnipperd, onvoldoende...