Economie en innovatie

Het tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel is een van de meest urgente opgaven van de regio die we alleen kunnen oplossen door meer talenten aan te trekken en te behouden en door te innoveren zodat we meer bereiken met minder mensen. We versterken onze economie door de innovatiekracht een boost te geven en onze regio in de etalage te zetten. We hebben innovatie nodig, bijvoorbeeld technologische innovatie (vb. fieldlab robotics) bij de verbetering van processen of in de product- en marktinnovatie. Robotisering, automatisering en de inzet van data (algoritmes) spelen een belangrijke rol in het versterken van de clusters agri, maak en logistiek. Met projecten zoals Robomotive en The European Future Tech Challenge spelen we hierop in.

De investeringsagenda bestaat uit een 30-tal projecten onderverdeeld in 8 speerpunten. Soms al in uitvoering, soms in ontwikkeling. De agenda is dynamisch en zal periodiek geactualiseerd worden. 

De agenda is vastgesteld als de gezamenlijke koers van Midden-Limburg voor de komende jaren. Doel daarvan is de brede welvaart in Midden-Limburg op peil houden en waar mogelijk te versterken. De agenda wordt ook gebruikt als uitnodiging richting andere overheden en organisaties om mee te investeren.

Kies thema:

APT_0614_006
Regiomarketing en inzet zichtbaarheid
Nog te weinig mensen binnen en buiten de regio weten...
APT_0614_006
Actieplan nautische bedrijvigheid
Tussen de 8 en 15% van de bedrijvigheid op bedrijventerreinen...
APT_0614_006
Aanjagen ondernemerschap en ondernemersklimaat versterken
Veel ondernemers zien geen kans om op eigen kracht te...
APT_0614_006
Versterken Innovatiekracht MKB
Onze regio wordt gevormd door een sterk en veelzijdig MKB....

gemeenten

partners