Big Five

Onze vijf grote natuurgebieden (the big five) zijn een unique selling point en kunnen onze regionale leisure economie een boost geven. Midden-Limburg staat straks bekend als bijzondere natuurdestinatie die meer mensen aantrekt die langer blijven en meer uitgeven. Onze inzet draagt daaraan bij doordat de ambities van ondernemers in kaart zijn gebracht; een uniform concept voor de big five is ontwikkeld en toegangspoorten en natuurexpedities zijn ontwikkeld die meer bezoekers aantrekken.

Urgentie

 • Een uniek kenmerk van Midden-Limburg is dat de regio beschikt over 5 grote natuurgebieden (De Grote Peel, Kemperbroek, Maasvallei, Meinweg en Leudal) waarvan 4 provincie- of landsgrens overstijgend. Deze gebieden hebben allen een eigen natuur- en landschappelijk karakter.
 • Hoewel onderscheidend en niet met elkaar verbonden bieden de gebieden samen, de mogelijkheid op het bewerkstellingen van een unieke regionale propositie.
 • Door een samenhangende productontwikkeling en promotie, afgestemd op bijpassende doelgroepen, is “the big five” een drager voor nieuwe toeristisch-recreatieve initiatieven en economische ontwikkeling.
 • Hiermee houden we de toeristische sector in onze regio toekomstbestendig en vitaal.

Ambitie

 • De unieke propositie draagt er aan bij dat de regio Midden Limburg bekend staat als een bijzondere natuurdestinatie voor vakantiegangers en recreanten (“hier moet je zijn geweest”) met een bovenregionale aantrekkingskracht. Nieuwe doelgroepen worden aangetrokken, de verblijfsduur wordt langer en herhalingsbezoeken worden gestimuleerd door initiatieven en faciliteiten te ontwikkelen. Dit leidt tot stimulering en verduurzaming van de regionale Leisure economie. Diversiteit (aanbod voor diverse doelgroepen), kwaliteit (invullen van consumentenbehoeften) en belevingen (opdoen van bijzondere ervaringen) staan voorop.

Beoogd resultaat

 • Één samenhangend concept The Big Five.
 • Jaarlijks wordt ten minste vijf toegangsporten gerealiseerd.
 • Jaarlijks wordt ten minste vijf natuurbelevingsroutes opgeleverd.

Impact

 • De natuurgebieden en landschapsparken zijn een unique selling point voor Limburg en al helemaal voor Midden-Limburg. De mooie natuur is de basis voor florerende verblijfsrecreatie. Door zonering in drukke, minder drukke en absoluut stille plekken is de natuur beter beleefbaar en zijn de kwetsbare gedeelten beter beschermd.
 • Door een samenhangende productontwikkeling en promotie, afgestemd op bijpassende doelgroepen, is “the big five” drager voor nieuwe toeristisch-recreatieve initiatieven en economische ontwikkeling.
 • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: het aantal bezoeken aan onze natuurgebieden en landschapsparken; het aantal natuurexpedities; het aantal natuurbelevingsroutes; aantal en hoogte toeristische bestedingen.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

Smile-28-08-2019330205-HDR
Destinatiemarketing
Internationaal concurreren meer bestemmingen dan ooit om aandacht van toeristen...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Vitale verblijfsrecreatie
Het huidige aanbod verblijfsrecreatie sluit in veel gevallen niet meer...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Water, Fun en Winkelen
Wij willen de hoogwaterveiligheid van Roermond vergroten en het aanliggende...
Smile-28-08-2019330205-HDR
Midden door Limburg; Routes, erfgoed en pleisterplaatsen
Het aanbod van natuur(routes), erfgoed en pleisterplaatsen is versnipperd, onvoldoende...