Regiomarketing en inzet zichtbaarheid

Nog te weinig mensen binnen en buiten de regio weten wat de regio te bieden heeft. Een goede marketing van de regio is een belangrijke acceleratiefactor om nieuwe werknemers aan te trekken, de vitaliteit en leefbaarheid van de regio te behouden en om de regio op de kaart te zetten als een plek waar het goed wonen en werken is. Door onze inzet: ligt er een communicatieplan voor de regio; is het bekend wat de reden is voor mensen om weg te trekken en zich juist in de regio te willen vestigen; zijn de carrièremogelijkheden in beeld bij scholieren en bedrijven binnen en buiten de regio; is er een ambassadeur actief die onze identiteit promoot; zijn er jaarlijkse marketingevenementen en wordt ons nieuwe marketingmateriaal zowel online als offline verspreidt.

Urgentie

 • De regio heeft te maken met een krimpende beroepsbevolking dat mede door vergrijzing en het verlies van jong talent veroorzaakt wordt.
 • De uitgaande pendel in de regio is fors: in 2019 per dag verlaten bijna 40.000 werknemers voor werk de regio.
 • Het is dus zaak om nieuwe werknemers naar de regio te trekken en inwoners van Midden-Limburg te verleiden om in de regio te werken.
 • Nog te weinig mensen binnen en buiten de regio weten wat de regio te bieden heeft. Aan bedrijvigheid, carrière- en scholingskansen, maar ook aan een prettige woon- en leefomgeving
 • Een goede marketing van de regio is een belangrijke acceleratiefactor om nieuwe werknemers aan te trekken, de vitaliteit en leefbaarheid van de regio te behouden en om de regio op de kaart te zetten als een plek waar het goed wonen en werken is. Succesvolle marketingcampagnes die als voorbeeld gebruikt kunnen worden zijn: ‘Er gaat niets boven Groningen’, ‘Zuid-Limburg, je zal er maar werken’ en ‘Leiden, stad van ontdekkingen’.
 • Voor een geslaagde marketingcampagne is het zaak om op zoek te gaan naar de identiteit, het DNA, van de regio. Waarin onderscheidt de regio Midden-Limburg zich? Branding van de regio, het verhaal vinden dat bij de identiteit past, is de paraplu waarmee diverse marketingactiviteiten per doelgroep ontplooid kunnen worden.

Ambitie

 • Met deze businesscase wordt de ambitie nagestreefd om Midden-Limburg nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Door het voeren van een goede regiomarketing groeit Midden-Limburg uit tot een plek waar ondernemers zich willen vestigen en mensen graag wonen. Dit zal een boost opleveren voor onze regio.

Beoogd resultaat

 • Inzicht in de behoefte (onderzoek).
 • Tenminste 25 interviews per jaar.
 • Ambassadeur in dienst.
 • Media-uitingen (aantal nader te bepalen).

Impact

 • De krapte op de arbeidsmarkt neemt af.
 • Een beter woon-en vestigingsklimaat.
 • Bevorderen werkgelegenheid.
 • Bijdragen aan economische groei
 • Bijdragen aan de vervangingsvraag van 17.000 fte
 • Meer werknemers die zich in de regio vestigen.
 • Minder arbeidspendel naar buiten de regio.
 • Mogelijk indicatoren voor de impact zijn: het aantal pendelbewegingen naar buiten de regio; het aantal werknemers dat zich in de regio vestigt of wilt vestigen; het aantal mensen van buiten de regio dat bekend is met onze regio.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

APT_0614_006
Actieplan nautische bedrijvigheid
Tussen de 8 en 15% van de bedrijvigheid op bedrijventerreinen...
APT_0614_006
Aanjagen ondernemerschap en ondernemersklimaat versterken
Veel ondernemers zien geen kans om op eigen kracht te...
APT_0614_006
Versterken Innovatiekracht MKB
Onze regio wordt gevormd door een sterk en veelzijdig MKB....