Samen zetten we
midden-limburg
op de kaart

SML

Samenwerking Midden-Limburg

SML is de netwerksamenwerking van de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Zeven gemeenten, één sterk netwerk. Samen zetten we Midden-Limburg echt op de kaart.

We leven in een tijd van connectiviteit. Een platformsamenleving waarin mensen en organisaties elkaar vinden en versterken. Een strategisch verbond van zeven aangrenzende gemeenten is dan niet alleen heel vanzelfsprekend, het is essentieel om serieus werk te maken van de uitdagingen waarvoor we staan. De organisatie is er, de plannen liggen er, nu is het zaak om elkaar echt op te zoeken en te handelen. Vanuit een gezamenlijk perspectief, met een gezamenlijke agenda en een gezamenlijk doel. Het unieke karakter van onze regio behouden, versterken en vergroten.

Samenwerking Rijk en regio in Regiodeals!

één gezamenlijke investeringsagenda

één regionale aanpak

In de investeringsagenda zijn de gezamenlijke uitdagingen van de regio Midden-Limburg uitgewerkt. De investeringsagenda bestaat uit 30-tal projecten onderverdeeld in 8 speerpunten: circulair en bio-based, agrifood, landschap en natuur, onderwijs en arbeidsmarkt, economie en innovatie, mobiliteit, wonen en leefbaarheid, recreatie en toerisme.

Hieronder enkele projecten:

werkvelden

Door de aangesloten gemeenten en betrokken organisaties in de regio is keihard gewerkt om de uitdagingen en kansen te inventariseren en kaderen. Daarvoor is gewerkt vanuit 6 werkvelden: economie, energie, ruimte, mobiliteit, recreatie en toerisme, en wonen. Op die manier is de basis gelegd voor de regionale opgaves die verwerkt zijn in de regionale investeringsagenda.

opgaven & ambities

Om de gezamenlijke ambitie van Midden Limburg tot en met 2050 te realiseren heeft de regio 3 hoofdopgaven geformuleerd. Werken aan een:
  • duurzaam en klimaatbestendig Midden-Limburg
  • toekomstbestendige (circulaire) economie
  • gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.
Deze hoofdopgaven zijn in de regionale investeringsagenda verwerkt tot een concreet uitvoeringsprogramma waarbij overheidpartnerorganisaties intensief samenwerken om de kansen te verzilveren die Midden-Limburg biedt.

Duurzaam en klimaatbestendig

Toekomst bestendige economie

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

recent nieuws

SML bijeenkomst Thorn
Kennismaking met de Provincie
Thumb_SML
Vacature Directeur RegioDeal Midden-Limburg
regiodeal-en-partners08
RegioDeal Midden-Limburg 2024, Persbericht

aankomende agenda items

april
25
Netwerkberaad SML
25 april 2024
09:30
- 11:00
Nederweert
mei
30
Netwerkberaad SML
30 mei 2024
15:00
- 16:30
Weert
juni
13
BO SML werkveld Economie
13 juni 2024
15:00
- 17:00
Nog niet bekend

gemeenten

partners