Promotie van beroepen met tekort

Een actieve inzet op het promoten van beroepen die kampen met personeelstekorten is nodig om mensen van werk naar werk te begeleiden; vraag en aanbod met elkaar te verbinden, werkgelegenheid in de regio te behouden en werkloosheid te voorkomen. Onze inzet leidt ertoe dat de vraag naar werknemers en de overschotten in beeld zijn; carrièremogelijkheden inzichtelijk zijn; er meer stagiaires en afstudeerders worden ingezet; het imago van de regio als plek met veel ontwikkelkansen is verbeterd en dat er een communicatieplan ligt. Qua uitvoering en budget is dit speerpunt logischerwijs gepositioneerd bij de Arbeidsmarktregio, waarbij ook de samenwerking met het regionale onderwijs wordt gezocht.

Urgentie

 • De komende jaren worden er in verschillende sectoren een tekort aan arbeidskrachten voorspeld.
 • 18% van de werknemers in Midden-Limburg is werkzaam in een sector waar een zeer grote krimp wordt verwacht.
 • 17% van de werknemers in Midden-Limburg is werkzaam in een sector waar een grote krimp wordt verwacht.
 • De sectoren waar een groot tekort aan arbeidskrachten aanwezig is zijn; techniek, zorg, logistiek, retail en leisure.
 • Momenteel staan er circa 3.000 vacatures open op het UWV, waarvan de overgrote meerderheid in de technische beroepen (1.201).
 • De spanningsindicator laat de verhouding zien tussen openstaande vacatures en kortdurende WW in de regio. De krapte op de arbeidsmarkt is het grootst in de ICT sector met een spanningsindicator 2,79. De technische beroepen volgen met een indicator van 2,56. De sectoren zorg en welzijn (1.96) en transport en logistieke beroepen (1,49) komen uit op de derde en vierde plek van krapste sectoren (4de kwartaal 2020).
 • Tegelijkertijd zijn er ook sectoren waar het aantal banen afneemt zoals in de uitzendsector, handel, horeca, vervoer en de zakelijke dienstverlening. Hierdoor ontstaat er een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt wat vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van zowel werkgevers als werknemers.
 • Een actieve inzet op het promoten van beroepen die kampen met personeelstekorten is nodig om mensen van werk naar werk te begeleiden; de vraag en aanbod met elkaar te verbinden, werkgelegenheid in de regio te behouden en werkloosheid te voorkomen.

Ambitie

 • De ambitie van regio Midden-Limburg is om beroepen te promoten waar een tekort aan arbeidskrachten aanwezig is, om op deze manier de arbeidsmarkt in balans te brengen.

Beoogd resultaat

 • Inventarisatie van de overschotten.
 • Inzet van Meet the Youngsters met een 10% toename van het aantal deelnemers (jaarlijks).
 • 24 nieuwe stagiairs bemiddeld per jaar.
 • Communicatieplan opgesteld en uitrol activiteiten.

Impact

De impact van het resultaat is dat de tekorten in de sectoren met personeelstekorten worden weggewerkt. Op deze manier ontstaat er een balans op de arbeidsmarkt. Deze balans draagt niet alleen bij aan de arbeidsparticipatie, maar ook aan het voorkomen van werkloosheid.

 • Personeelstekorten in sectoren met een grote vraag naar personeel verminderen.
 • Bijdragen aan het bevorderen werkgelegenheid door mensen te enthousiasmeren om aan het werk te gaan.
 • Bijdragen aan het verhogen van de arbeidsparticipatie.
 • Aantal studenten voor opleidingen voor sectoren met personeelstekorten verhogen.
 • Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: aantal werknemers dat een om, her – of bijscholingstraject volgt; aantal werknemers dat in een sector met een personeelstekort gaat werken; aantal studenten dat zich inschrijft voor een opleiding in een sector met een personeelstekort; de hoogte van de werkloosheid; aantal WW-uitkeringen; de hoogte van de arbeidsparticipatie; werkgelegenheid in de regio; aantal studenten en scholieren dat kennis maakt met het regionale bedrijfsleven; het aantal bezoekers van de bedrijfspagina op Meet The Youngsters.

Trekker

Overige partijen

Investerings agenda Midden-Limburg

Het verbindend hart van Limburg in uitvoering!

Gerelateerde projecten

85D_6198
Regionale aanpak huisvesting internationale werknemers
Internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan onze regionale economie....
85D_6198
Stimuleren talentonwikkeling en LLO
Door onder andere technologisering, globalisering, decentralisering en flexibilisering bestaat er...
85D_6198
Matchen van vraag en aanbod
De nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om wendbaarheid en...
85D_6198
Verbinden van de keten
De arbeidsmarkt is volop in beweging en ondernemers kunnen het...