Bustour Regio Deal succes

Woensdag 20 september was een mooie dag. In het kader van de Regio Deal 5e tranche waren vier ministeries afgereisd naar Midden-Limburg.

Doel van deze bustour was de ministeries verder te laten kennismaken met onze regio en de belangrijke thema’s die er spelen. In de Regio Deal zijn drie hoofdthema’s opgenomen, te weten:

  • Leefbaarheid
  • Landschap en Klimaatadaptatie
  • Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Het thema van deze bustour was Economie/Onderwijs/Arbeidsmarkt. In juni zijn beide andere thema’s op dezelfde wijze onder de aandacht gebracht.

Tijdens de tour werden diverse onderwijsinstellingen bezocht (CIVIL, Praktijkonderwijs Roermond en Spark Tech Lab in Weert). Daarnaast werd er tijdens de reis uitleg gegeven over de recreatieve sector in de regio en de uitdagingen die deze sector heeft. OML liet zien waar zij in de regio ondersteuning kunnen bieden bij het aanleggen en revitaliseren van bedrijventerreinen. Keyport gaf in een heldere uitleg weer dat ze een belangrijke partner zijn als het gaat om het stimuleren van Ondernemerschap, Innovatie & Digitalisering én Personeel & Opleiding. De bijdragen van alle sprekers waren uiteraard geplaatst in het licht van thema van de tour: Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkeling. Midden-Limburg is klaar voor de Regio Deal!

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg