Bezoek van de Ministeries aan de Regio

Op 8 maart brachten verschillende ministeries – BZK, OCW, VWS, LNV, SZW, JenV, LenW en EZK – een bezoek aan de regio Midden-Limburg in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de Regiodeal. De aanvraag die eind oktober 2023 werd ingediend, resulteerde in een toekenning door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar de regio zeer trots op is.

Om de ingediende aanvraag verder uit te werken tot het definitieve convenant – dat in het najaar zal worden ondertekend – is er veel werk te verrichten. Dit proces van verdere uitwerking gebeurt gezamenlijk met alle betrokken partijen: gemeenten, maatschappelijke partners, de Provincie Limburg en de verschillende ministeries. Het doel is niet alleen om mooie programma’s en projecten te realiseren, maar ook om de samenwerking in Midden-Limburg tussen alle betrokkenen te versterken.

In het kader van dit voorbereidingsproces richting het convenant zijn de genoemde ministeries op 8 maart bijeengekomen om kennis en advies te delen, en ook om te horen waar de behoeften vanuit de regio liggen. Deze bijeenkomst was zeer nuttig en legde een goede basis om in de komende maanden de nodige verdieping aan te brengen. Dit is cruciaal voor het opstellen van een goed convenant en om de juiste programma’s helder te krijgen. We kijken dan ook met vertrouwen uit naar de voortzetting van deze samenwerking.

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg