Startbijeenkomst bestuurlijk overleg (Regio-Rijk)

Op 3 april vond de startbijeenkomst plaats, waarbij de bestuurders van het Netwerkberaad, de Provincie Limburg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties elkaar ontmoetten. Het doel van de bijeenkomst was om via een Startdocument goede afspraken te maken die gedurende het komende half jaar helpen bij het volgen van het juiste proces. Dit moet ervoor zorgen dat de juiste dingen op het juiste moment gebeuren, wat uiteindelijk zal leiden tot mooie programma’s die op een goede manier worden uitgevoerd en gemonitord.

Namens BZK sprak de heer Spannenburg (Hoofd afdeling Regio en Leerbaarheid) de waardering uit over de kwaliteit en de inhoud van de  ingediende aanvraag door de regio. Hij gaf aan dat Den Haag veel vertrouwen heeft in dit nieuwe, belangrijke traject voor de regio, en dat dit ongetwijfeld zal leiden tot een stevige impuls in de regionale ontwikkeling. Hoewel de beschikbare financiën beperkt zijn, kunnen ze toch een serieuze stimulans vormen voor nieuwe regionale initiatieven, aldus de heer Spannenburg.

Ook de heer Van Elmpt, namens de Provincie Limburg, gaf aan dat de provincie de regio zowel financieel als inhoudelijk met advies en hulp zal ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van deze mooie Regiodeal.

Met deze positieve woorden en het vertrouwen in de toekomst werd de bijeenkomst afgesloten.

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg