Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg

We zijn verheugd met de toekenning van de Regiodeal voor Midden-Limburg in februari van dit jaar. Voordat we kunnen beginnen met de uitvoering van projecten binnen de drie thema’s, moeten er nog belangrijke stappen worden gezet waar momenteel hard aan wordt gewerkt.

In nauw overleg met de overheid moet een convenant worden opgesteld waarin financiƫle en juridische zaken worden vastgelegd. Dit jaar wordt gebruikt om de inhoud op te zetten en af te stemmen, zodat het convenant tussen het Rijk, de Provincie Limburg en de Regio Midden-Limburg in september/oktober kan worden ondertekend. Daarnaast wordt er een solide organisatie opgebouwd om de uitvoering van de projecten te begeleiden, coƶrdineren en monitoren. Vanaf het vierde kwartaal kunnen projecten worden ingediend bij dit Regiodeal-team. De indiening van de eerste projecten loopt parallel aan de ondertekening van het convenant. Er is geen einddatum voor het indienen van projecten; dit kan ook in de komende jaren plaatsvinden. In het eerste kwartaal van 2025 kunnen de eerste projecten van start gaan. De looptijd van deze Regiodeal is van 2025 tot en met 2028.

We zullen tijdig communiceren over de verdere voortgang en de voorwaarden voor indiening, zodat iedereen goed op de hoogte blijft.

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
thumb-regiodeal board
Bezoek van de Ministeries aan de Regio