Proteion ‘bouwt’ aan vitale en leefbare wijken en dorpskernen.

Proteion is een grote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg en een van de partners die meegewerkt hebben aan de RegioDeal aanvraag voor Midden-Limburg. Een van de belangrijke thema’s binnen de RegioDeal is de achteruitgang van de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen en wijken in onze regio. Jolanda Wijen, formulemanager Powered by Proteion legt uit waar de uitdaging binnen dit thema ligt en hoe we deze uitdaging samen kunnen aanpakken.

Oud worden in een vertrouwde omgeving
“De cijfers liegen er niet om”, vertelt Jolanda. “Ook in Midden-Limburg zien we de vergrijzing en hiermee de vraag naar goede zorg en het fijn verzorgd ouder worden alleen maar toenemen.

Door de weleer doorgevoerde centralisatie van voorzieningen zien we veel faciliteiten zoals de lokale buurtwinkel, een ontmoetingscentrum en het verenigingsleven teruglopen. En daarmee verdwijnt ook meer en meer de sociale verbondenheid en het omkijken naar elkaar. Deze ontwikkeling moeten we keren. Het liefst worden we oud in onze eigen vertrouwde omgeving. Ook als we wel wat hulp kunnen gebruiken. We weten dat mensen gelukkiger worden van persoonsgerichte zorg in hun eigen vertrouwde omgeving en wijk dan van zorg in een grote zorginstelling, gevestigd in een woonkern die ze niet kennen. Daarom gelooft Proteion in de kracht van lokale zorg. We werken samen met lokale zorgondernemers, huisartsen en verenigingen. Dat zorgt in wijken voor een grote betrokkenheid en sociaal sterk netwerk. In dit netwerk ligt bovendien ook een deel van de oplossing voor het tekort aan personeel in de zorg.”

Lokale pracht, centrale kracht
Jolanda vervolgt: “De ideale locatie voor een zorgfunctie in de wijk is een voormalig gemeenschapshuis, raadhuis of oud schoolgebouw dat getransformeerd kan worden tot een gezellig woonzorghuis. Het liefst gerund door een lokaal bekend persoon die de wijk en de mensen kent. Enkele mooie voorbeelden zijn De Maartenshof, gerealiseerd in een oude bibliotheek in Linne, Woonzorghuis De Postaert, gebouwd in een oud kantoorpand in Posterholt en woonzorghuis Catualiumhof, gerealiseerd in het voormalige gemeentehuis van Heel. Om zorg in de wijk mogelijk te maken faciliteert en ondersteunt Proteion deze lokale initiatieven. We ondersteunen en faciliteren op het gebied van vastgoed en gemeentelijke procedures en op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgbeleid. Ook ondersteunen we met zorg gerelateerde ICT-systemen, administratie en facturatie. Hierdoor kan de zorgondernemer zich volledig focussen op de zorg en het welzijn van zijn cliënten en medewerkers. Wij faciliteren, waardoor de lokale zorgondernemer kan bloeien. Lokale pracht, centrale kracht. Powered by Proteion noemen we dat.”

RegioDeal kan zorgen voor versnelling en groei
Volgens Jolanda kan de RegioDeal bijdragen aan de betaalbaarheid en realisatie van geschikte woonzorgvormen en -voorzieningen die passen bij de demografie en het bestaande aanbod in wijken. Jolanda: “De toename van kleine lokale zorg- en ontmoetingscentra in de wijken en kernen zorgt voor een win-win situatie. Enerzijds kunnen steeds meer ouderen genieten van een fijne oude dag in een vertrouwde kleinschalige omgeving dicht bij huis, anderzijds versterkt het de sociale cohesie in de wijken en dorpen en wordt de lokale economie gestimuleerd. Om deze voorzieningen mogelijk te maken is ondersteuning via de RegioDeal een welkome stimulans.

Gerelateerd nieuws

Stoba transformatie
Woondeal Limburg
Keyport2022-106
Samenwerken aan het isoleren van 30.000 particuliere woningen!
Ruimte-en-landschsap-v2web
De toekomst van ruimte en landschap in Midden-Limburg