Wethouder Dirk Franssen over SML en zijn werkzaamheden in de gemeente Roermond

Dirk Franssen_foto-web

Het zijn de mensen die SML maken. Daarom laten we in deze nieuwsbrief graag wethouder Dirk Franssen uit de gemeente Roermond (portefeuille economie, stedelijke ontwikkeling, financiën) aan het woord. Aan de hand van enkele vragen leren we de mens achter de wethouder beter kennen.

Wat is de kracht van SML?
“De kracht zit in het woord samen. We hebben roerige periodes achter ons gelaten en zijn nu met SML op een volwassen manier en met een open mind samen aan het werk met de uitdagingen en kansen van onze regio. Uitdagingen zoals het beter onder de aandacht brengen van onze regio in Den Haag. Ik heb het idee dat we niet zichtbaar genoeg zijn en te weinig gehoord worden. Daar kunnen we verandering in brengen. Hierbij moeten we het “kerkdorp denken” achter ons laten en gezamenlijke belangen vooropstellen.

Dit doen we bijvoorbeeld door het opstellen van de Regio Deal aanvraag voor de volgende ronde.

Helaas is de vorige aanvraag niet toegewezen. Jammer, maar daar hebben we juist veel van geleerd. Als lid van het netwerkberaad ben ik samen met de regiocollega’s weer volop in overleg over de aanvraag die in november 2023 ingediend gaat worden. Een van de verbeterpunten is dat we in deze propositie nog meer partnerorganisatie ’s betrekken bij de opzet én de uitrol van de omschreven projecten. We moeten het immers samen doen!”

Wat is voor jou het belangrijkste thema dat SML moet aanpakken?
Volgens Dirk zijn alle thema’s belangrijk. “Als wethouder in de gemeente Roermond vind ik alle thema’s en werkvelden zeer waardevol. Of dat nu ruimte, economie, energie, wonen, mobiliteit of recreatie en toerisme is. In mijn rol als voorzitter van het werkveld ruimte en als lid van werkveld economie heeft dit natuurlijk extra aandacht, maar juist de samenhang en verwevenheid van thema’s moeten zorgen voor succesvolle projecten. Die integraliteit moeten we als netwerkberaad overall beter proberen te pakken. Wel denk ik dat we nog een stap kunnen maken in efficiënter en meer “Lean” werken zodat we nog meer impact kunnen genereren.  Ik denk dat we door een eventuele andere inrichting van de werkvelden meer slagkracht zouden kunnen krijgen als organisatie.”

Op welk bereikt resultaat van SML ben je trots?
“ Zoals ik al eerder heb aangegeven ben ik erg trots op de manier waarop we nu samenwerken. Er zijn op meer plekken nieuwe mensen gekomen. Vanuit mijn huidige rol als wethouder merk ik dat er een positieve verandering heeft plaatsgevonden. Er is meer verbondenheid en meer daadkracht in de organisatie. Er zijn nieuwe mensen actief die de neuzen dezelfde kant op hebben staan en die elkaar ook iets gunnen. Dat zorgt voor een nieuw elan dat nodig is voor een succesvolle Regio deal en de uitvoering van gezamenlijke opgaves.”

Wat is jouw favoriete plekje in de SML-regio?
Het spontane antwoord op deze vraag komt meteen. “Ik ben het liefst op of rond de Maasplassen van Roermond. En als ik hier nog iets aan mag toevoegen; en natuurlijk dicht bij de mooie historische kern van Roermond.”

Wat is voor jou de belangrijkste uitdaging die door SML moet worden opgepakt?
“Er zijn vele uitdagingen voor onze regio, maar als ik er een uit moet kiezen dan is dit het ruimtelijk beslag dat door toenemende regelgeving op de ruimtelijke indeling wordt gelegd. Dit geldt voor alle ruimtes! Zowel voor woon- en werkruimte als natuur, agrarisch, water, etc…etc… De regeldruk vanuit de landelijke en provinciale overheid neemt op alle gebieden toe. Denk hierbij aan regelgeving met betrekking tot het klimaat, de energietransitie, een landbouwtransitie, mobiliteit, de circulaire economie en de ruimtelijke opgaven. Allemaal vraagstukken waar we als regio voor staan. Het zijn ruimtelijke, fysieke, economische en sociale opgaven die allemaal ook hun weerslag op onze (fysieke) ruimte hebben. Dat maakt het goed inrichten van de ruimte tot een steeds ingewikkeldere puzzel. Een uitdaging die ik voor de komende decennia alleen maar zie groeien.

Gerelateerd nieuws

Foto-John Slots-web
John Slots, directeur Regiodeal bureau Midden-Limburg
Thumb_Regiofoto
Voortgang Regiodeal
6
RegioDeal: de stand van zaken