Voortgang Regiodeal

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het opstellen van het convenant, de juridische basis waarin Rijk, provincie en regio de belangrijkste afspraken vastleggen. Op 22 augustus wordt in het Rijk-regio overleg de laatste hand gelegd aan dit convenant. Hierna stellen de 3 partijen het convenant definitief vast en wordt het eind september of begin oktober formeel ondertekend. Op dat moment is de Regiodeal Midden-Limburg een feit.

In de tussentijd werken we aan de inrichting van het Regiodeal bureau. Dit bureau wordt gevestigd in Weert. Het Regiodeal team, onder leiding van John Slots, neemt de aanvragen in ontvangst en helpt de indiener om de aanvraag verder uit te werken. Daarna wordt de aanvraag aan het bovenliggende bestuursorgaan ter goedkeuring voorgelegd.

We verwachten dat in het vierde kwartaal de eerste aanvragen bij het Regiodeal bureau kunnen worden ingediend. Hiervoor wordt een format met toetsingscriteria beschikbaar gesteld.

In het eerste kwartaal van 2025 kunnen dan de eerste beschikkingen worden afgegeven. Er is geen deadline voor het indienen van aanvragen of projecten; dit kan gedurende de hele looptijd, zolang de financiële middelen beschikbaar zijn.

Na de zomervakantie informeren we u verder over de ontwikkelingen en de stand van zaken.

Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie.

Gerelateerd nieuws

Foto-John Slots-web
John Slots, directeur Regiodeal bureau Midden-Limburg
6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei