Thema sessies Regio Deal boeiend verlopen

In het kader van de aanvraag voor de Regio Deal, die we als regio Midden-Limburg (SML) gaan indienen, zijn er op 20 en 21 september jl. drie themabijeenkomsten geweest, waarin een verdiepingsslag is gemaakt op de thema’s  uit de aanvraag.

Onze maatschappelijke partners, die de aanvraag mede gaan ondersteunen, hebben hun expertise ingebracht en medewerking in het vooruitzicht gesteld als de deal gaat komen. In de eerste sessie op het onderdeel Economie/Arbeidsmarkt/Onderwijs waren de partners aanwezig die bijzondere kennis hebben op dit vraagstuk. Zij lieten zien hoe ze de uitdagingen in de huidige arbeidsmarkt kunnen aanpakken. De tweede sessie was van de werkgroep Landschap en Klimaatadaptatie. Binnen de regio hebben we te maken met zowel grote droogte als grote overstromingen.  Midden-Limburg heeft als droogste regio van Nederland extra uitdagingen op dit vlak. Ook de verbindingen van de grote groene zones binnen de regio vragen om een adequate aanpak. Er was hier ook veel kennis en expertise aanwezig. Expertise die we op de juiste wijze gaan inzetten. Het derde thema was Leefbaarheid. Een breed begrip dat veel raakvlakken heeft met vrijwel alle facetten van het maatschappelijk leven in de regio. Het is juist de brede aanpak, het verbinden van alle drie de thema’s met elkaar én het goed aansluiten bij landelijke en provinciale programma’s, dat van deze aanvraag voor de Regio Deal een volwaardig en krachtig plan maakt. Zowel door de krachtige inzet van de 7 gemeenten, alsmede door de waardevolle inzet van onze maatschappelijke partners.

 

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg