Samenwerking Rijk en regio in Regio deals!

In de Regio Deals werken Rijk en regio samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken (brede welvaart) van inwoners en ondernemers in een regio te vergroten. Aniek van Dortmont en Jacqueline Kuppens van het ministerie van BZK geven uitleg over de Regio Deal.

Het gaat pas echt goed met ons land, als het overal in Nederland goed gaat. Daarom willen we samen de regio’s tot bloei brengen. Dit doen we door gebruik te maken van de kennis en kunde van de mensen in de regio. Omdat regionale uitdagingen om regionale oplossingen vragen. Want elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. We laten ons daarbij niet alleen door het economische aspect leiden. We moeten en willen ook naar welvaart en welzijn kijken. Naar alles wat onze samenleving bindt en wat mensen waardevol vinden. Zoals gezondheid, sociale verbondenheid en veiligheid. Naar wat we ook wel ‘brede welvaart’ noemen.

Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Regio ’s die een Regio Deal willen met het Rijk, kunnen een voorstel indienen met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om beter om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering, de regionale partners de rest. Door het kabinet is hiervoor 900 miljoen gereserveerd, wat in drie rondes beschikbaar komt. Het Rijk besluit op basis van alle ingediende voorstellen met welke regio’s het voorstel verder uitgewerkt kan worden tot een convenant Regio Deal.

Dealmakers Regio Deals Noord-Brabant en Limburg-web

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg