RegioDeal: de stand van zaken

Op 14 mei kwamen de gezamenlijke colleges van B&W van Midden-Limburg bij elkaar om enerzijds verder geïnformeerd te worden over de actuele stand van zaken over de RegioDeal en anderzijds om mee te denken over de verdere invulling van het kader. Een kader dat nodig is om een goede toetsing van de projecten te kunnen waarborgen.

Na het plenaire deel waarin het proces en de stand van zaken werd besproken gingen de leden van de colleges in deelsessies op de drie hoofdthemalijnen verder met elkaar in gesprek.

(De hoofdthema’s zijn 1. Leefbaarheid 2. Landschap en Klimaatadaptatie en 3. Economie/Onderwijs/Arbeidsmarkt.) Er volgden interessante gesprekken met goede aanvullingen die ons weer verder gaan helpen bij het uitvoeren van de toekomstige projecten.

De planning is dat eind 2024 de eerste plannen kunnen worden ingediend bij het RegioDeal bureau dat daarvoor wordt ingericht. We hopen dan ook dat in kwartaal 1 van 2025 de eerste projecten kunnen starten. Er is geen deadline voor het indienen van de projecten. Zodra het Convenant met het Rijk ondertekend is (september/oktober) en het bureau is ingericht kunnen projecten worden ingediend. We zullen dit uiteraard tijdig communiceren.

We kijken met een goed gevoel vooruit.

 

Gerelateerd nieuws

17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg
thumb-regiodeal board
Bezoek van de Ministeries aan de Regio