Nieuwe voorzitter van het Netwerkberaad van Samenwerking Midden Limburg

Allereerst stel ik me graag aan jullie voor als nieuwe voorzitter van het Netwerkberaad van Samenwerking Midden Limburg. Per 1 september ben ik officieel in deze functie benoemd en ik dank jullie nogmaals voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb deze functie voor de komende twee jaar aanvaard en daarna neemt Yolanda Hoogtanders, burgemeester van Roermond, deze functie over. We verdelen het voorzitterschap als teken van ons gezamenlijke commitment om de Samenwerking Midden Limburg te versterken.

De zeven deelnemende gemeenten van SML hebben zich de afgelopen maanden onder hoge tijdsdruk enorm ingespannen om tot een gezamenlijk en gedragen aanvraag Regiodeal vijfde tranche te komen, waarbij ook belangrijke samenwerkingspartners, in en buiten onze regio, zich enthousiast hebben aangesloten. Wat goed om te ervaren dat we ons als regio weten te vinden en te verbinden. En wat een fijn gevoel om deel uit te maken van de energie, die er vrij komt door deze samenwerking.

En die samenwerking is noodzakelijk. We vragen niet voor niets de aandacht van het Rijk, en ook van provincie en waterschap, voor de ontwikkelingen die we in Midden Limburg op ons af zien komen. We hebben flinke uitdagingen, maar de regio biedt door zijn ligging en cultuur ook kansen. Die, als we deze gezamenlijk oppakken, tot verbetering van de (brede) welvaart van onze huidige en toekomstige inwoners kan leiden.
De aanvraag Regiodeal versterkt niet alleen onze regionale samenwerking, maar resulteert uiteindelijk in een langdurige relatie met het Rijk om onze regionale agenda te verankeren om zo onze regio duurzaam te versterken.

Ik kijk dan ook met vertrouwen en reikhalzend uit naar de besluitvorming van het Rijk op de Regiodeals vijfde tranche. Deze verwachten we in februari. 


Raymond Vlecken

Voorzitter Netwerkberaad Samenwerking Midden Limburg
Burgemeester gemeente Weert

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg