Klimaatuitdagingen gezamenlijk aanpakken!

Ondernemer Perry Houkes heeft niet alleen grote ambities, maar ook een duidelijke visie. Hij wil de waterplassen rondom Roermond ontwikkelen tot een toeristische trekpleister van formaat. Helaas staan deze ambities onder druk door de gevolgen van klimaatverandering voor ons landschap. Langere warme en droge periodes, afgewisseld met hevige neerslag en overstromingen, nemen toe. Het is van groot belang om nu samen met betrokken instanties en ondernemers deze uitdagingen aan te pakken en de kwaliteit van ons landschap te behouden.

Dhr. Houkes is eigenaar van de Noorderplas, ook bekend als ‘Area-X’. Op deze plas zijn diverse recreatieve trekpleisters gerealiseerd die veel bezoekers binnen en buiten de regio aantrekken. Zo kun je bijvoorbeeld naar dagstrand Palm Beach met Beachclub, Wakeboard Park Baever Creek, windsurfvereniging Koers Zuid of naar de stijlvolle horecagelegenheid Yacht 5. Ook de parel van de Maasplassen, het fraaie Resort Marina Oolderhuuske, met een camping, waterwoningen en een jachthaven is ontwikkeld door dhr. Houkes, een ondernemer die leeft van en voor de waterrecreatie.

Bedreiging voor watersportrecreatie door hoogwater
De toenemende hoogwaterstanden en overstromingen vormen een grote bedreiging voor de watersportrecreatie in Midden-Limburg. In juli 2021 werden grote delen van Limburg getroffen door hevige regenval, wat ook in Roermond leidde tot overstromingen en aanzienlijke schade aan de waterrecreatiegebieden.
Perry Houkes licht toe: “De overstroming in de zomer van 2021 kwam als een verrassing. Niemand had deze hoogwaterstand voorspeld. Het gevolg was de verwoesting van zeker 10 chalets en enkele caravans, vervuilde oevers, beschadigde gebouwen, losgeslagen woonboten, enzovoort. Het herstellen van deze schade en het nemen van preventieve maatregelen vereisen aanzienlijke investeringen. Zo zijn er bijvoorbeeld duurdere, drijvende chalets gebouwd, zijn de gebouwen verhoogd en damwanden geplaatst. De vergoedingen van de overheid dekken slechts een klein deel van deze noodzakelijke investeringen.”

Samen kunnen we verandering versnellen
Dhr. Houkes vervolgt: “Om deze en andere uitdagingen op het gebied van klimaatverandering aan te pakken, is vergaande samenwerking tussen diverse instanties en ondernemers noodzakelijk. Ondernemers zijn afhankelijk van de speelruimte en regels die instanties zoals de gemeente, Rijkswaterstaat, het Limburgs Landschap en andere organisaties geven. Echter, deze zijn niet altijd even duidelijk en spreken elkaar soms zelfs tegen. Als ondernemer in de waterrecreatie neemt dit een groot deel van mijn tijd in beslag, tijd die ik graag zou willen besteden aan het ondernemen voor onze regio. Voor deze veranderende uitdagingen is een gerichte aanpak nodig, die preventief werkt en een duidelijke structuur geeft. Een aanpak met meer maatwerk en pragmatisch handelen. De Regiodeal Midden-Limburg begrijpt deze uitdagingen en kan een impuls geven aan een betere samenwerking, zodat ik bij de volgende overstroming niet tot aan de knieĆ«n in het water hoef te staan.”

Gerelateerd nieuws

Thumbnail_Boris Meessen1000x750px
Ons landschap is een spil voor welvaart en welzijn
Keyport2022-063
Advies en regie op Limburgse legpuzzel beschikbare ruimte
droogte-midden-limburg
Pilot moet inzicht geven in wat regenwater onder de grond doet