Gemeenten Midden-Limburg pakken handschoen toerisme en recreatie op

De Midden-Limburgse toeristisch-recreatieve visie “Verbinden, Vertellen, Verrijken” krijgt een vervolg. De Corona-periode is gebruikt om samen met het bedrijfsleven een projectenprogramma te ontwikkelen. Gemeenten stellen nu een projectmanager aan om van beleid tot actie te komen. De provincie wordt gevraagd aan te haken.

De 7 Midden-Limburgse gemeenten werken op een aantal terreinen samen. Eén van die werkvelden betreft het veld van toerisme en recreatie. De gemeente Beesel heeft zich bij het netwerk aangesloten. Periodiek wordt overlegd met het Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg.

Verbinden, vertellen, verrijken
Al vóór het Coronatijdperk heeft de regio Midden-Limburg een visie opgesteld over de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector. Deze visie gaat uit van 5 actielijnen:

  • Routes, erfgoed en pleisterplaatsen
  • Op safari in de Limburgse natuurparels/de Big Five
  • Water en fun
  • Vitalisering verblijfsvoorzieningen
  • Marketing

“We zijn veel te bescheiden over wat we in deze regio op toeristisch-recreatief terrein te bieden hebben”, aldus Paul Kant van de Stichting Ons Waardevol Cultuurlandschap (WCL), die namens de gemeenten optreedt als de trekker van de samenwerking. “De Maas en de Maasplassen, prachtige natuur- en landschapsparken, mooie pittoreske dorpen en levendige steden vol winkelplezier. We hebben het allemaal. Het wordt nu tijd om dit alles beter te verbinden en zichtbaar maken”, zegt Kant.

Van visie naar doen
“De markt van toerisme en recreatie wordt natuurlijk in de eerste plaats gemaakt door ondernemers, die zullen het moeten doen. Van gemeenten mag echter verwacht worden dat ze dat aanjagen, faciliteren en de voorwaarden daarvoor scheppen. Zeker in de (post)Corona-tijd kunnen de ondernemers dat goed gebruiken.”, vervolgt Kant.

De 8 gemeenten hebben in overleg met het toeristisch bedrijfsleven alle projecten geïnventariseerd die de visie moeten concretiseren. Samen hebben ze € 40.000 vrijgemaakt om een projectmanager aan te stellen die daarmee aan de slag gaat. De provincie wordt gevraagd om dit bedrag te matchen.

Paul Kant is ervan overtuigd dat deze aanpak slaagt: “Het proces van samenwerking tussen gemeenten is met vallen opstaan tot stand gekomen, maar ik heb het idee dat nu goede stappen gezet worden”.

Meer informatie
Perscommunicatie: Paul Kant 0475386480

Gerelateerd nieuws

Thumbnail-overstroming-in-roermond
Klimaatuitdagingen gezamenlijk aanpakken!
Thumbnail_Boris Meessen1000x750px
Ons landschap is een spil voor welvaart en welzijn
Zorgondernemer Maartenshof-web
Proteion ‘bouwt’ aan vitale en leefbare wijken en dorpskernen.