De Regiodeal en Brede Welvaart Midden-Limburg

In januari 2024 verzorgde Dr. Inge Hooijen, onderzoeksmanager Brede Welvaart Limburg bij Neimed, het Sociaal-Economisch Kenniscentrum, twee lezingen. Eén voor de Regiodeal Board Midden-Limburg en de andere voor de raadsleden en colleges van de zeven gemeenten in Midden-Limburg.

Tijdens deze lezingen deelde ze inzichten over wat brede welvaart inhoudt en belichtte ze de rol van de Regiodeal in relatie tot dit concept. Dr. Hooijen sprak over de kunst van denken in brede welvaart, de uitdagingen van het sturen en meten van impact, en de uitdagingen bij het integreren van brede welvaart in beleid.

Katalysator voor de toekomst
Hoewel brede welvaartsindicatoren waardevol zijn voor het volgen van langetermijntrends, benadrukte ze dat ze op zichzelf geen beslissingen kunnen vervangen. Voor besluitvormers is het cruciaal om keuzes te baseren op diepgewortelde waarden en doelstellingen, niet enkel op meetbare aspecten. Ze benoemde de Regiodeal als een katalysator voor de toekomst en een opstap naar langdurige projecten, waarin het samenwerken tussen partners en het lerende en adaptieve vermogen van de regio van groot belang zijn. De samenwerking tussen inwoners, bedrijven, organisaties, de zeven gemeenten, Midden-Limburg, de provincie en het Rijk zijn daarin van bijzonder belang. Het narratief van Midden-Limburg speelt ook een centrale rol; wat is het verhaal van Midden-Limburg?

Integraal denken
Er werd tevens opgemerkt dat het politieke systeem een uitdaging vormt voor integraal denken en dat het streven naar brede welvaart institutionele veranderingen en nieuwe samenwerkingen tussen samenleving, bedrijfsleven en overheid vereist. Opgavegericht begroten, heldere programma’s en gebundelde financiering zijn hierin essentieel.

Het streven naar bredere welvaart op één aspect of dimensie kan betekenen dat er elders in tijd, ruimte of thematische contexten minder welvaart is. Dr. Hooijen benadrukte de noodzaak van zorgvuldige afwegingen in beleidsdiscussies, met een onderscheid tussen beïnvloedbare en nauwelijks beïnvloedbare indicatoren. Wethouders benadrukten ook het belang van elkaars gemeenten iets gunnen.

Dr. Hooijen sprak eveneens over het belang van een duidelijk streefbeeld voor de regio in de beleidsdiscussie. Waar staan we nu en wat is het gewenste toekomstbeeld? Wat is het streefbeeld voor de onderwerpen Leefbaarheid, Economie, Klimaat en Landschap in Midden-Limburg? De Regiodeal gaat helpen deze thema’s verder in beeld te brengen.


Neimed is partner binnen het Nationaal Netwerk Brede Welvaart. Binnen dit netwerk leidt Dr. Inge Hooijen het thema ‘Sturen op Impact’. Zij promoveerde bij het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) van de faculteit Business & Economics (SBE) aan de Universiteit Maastricht, waar ze onderzoek deed naar de aantrekkelijkheid van plaatsen. Eind 2021 won Inge de Kremers Award voor het beste proefschrift over sociaal-economische herstructurering.

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg