Bezoek Gedeputeerde Staten

Op 27 februari bracht het volledige college van Gedeputeerde Staten een bezoek aan de Regio Midden-Limburg, waarbij de colleges van de zeven samenwerkende gemeenten aanwezig waren. Het doel van deze bijeenkomst was om het nieuwe college van Gedeputeerde Staten te laten kennismaken met de bestuurders van de regio. De ontmoeting vond plaats in de prachtige omgeving van De Grote Hegge in Thorn, in een informele sfeer. Tijdens het openingswoord benadrukte de voorzitter van SML, de heer Vlecken, het belang van gezamenlijke inspanningen met de Provincie Limburg om de vele regionale, nationale en internationale uitdagingen aan te gaan waarmee we momenteel geconfronteerd worden. Midden-Limburg grenst immers aan twee landen, wat extra dynamiek met zich meebrengt door grensoverschrijdend verkeer.

Tijdens een presentatie gaven de wethouders Franssen (gemeente Roermond) en Van den Heuvel (gemeente Weert) een beeld van de regio: waar Midden-Limburg voor staat, wat haar identiteit is en hoe de regio omgaat met actuele uitdagingen. Deze aanpak is gebaseerd op de meerjarige Investeringsagenda en recentelijk toegekende Regio Deal 5e tranche.

Vervolgens vonden drie ronde tafelgesprekken plaats waarbij gedachten werden uitgewisseld op thematisch niveau tussen de bestuurders en gedeputeerden. In de eerste ronde werden onderwerpen als de Clauscentrale en Netcongestie besproken, in de tweede ronde stond de transitie van het buitengebied centraal, en in de derde ronde werd gesproken over de sociaal-economische agenda, leren en talent.

Tot slot stond gedeputeerde Demollin-Schneiders stil bij het succesvol binnenhalen van de Regio Deal 5e tranche, waarbij ook de Provincie Limburg actief zal participeren en ondersteunen. Dit vormde een mooie afsluiting van een geslaagde bijeenkomst.

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg