Aanvraag Regio Deal Midden-Limburg afgerond!

Op dinsdag 24 oktober is de laatste handgelegd aan de aanvraag van de regio deal 5e tranche. Alle zeven de college’s van ons samenwerkingsverband hebben goedkeuring gegeven.

De gemeenteraden zijn geïnformeerd en het persmoment kon gehouden worden. De gekozen locatie was Spark Tech Lab in Weert. Het Spark Tech Lab in Weert is een wetenschaps- en technieklab waar het onderwijs uit de regio, zowel primair als voortgezet, alle ingrediënten vindt om invulling te geven aan hun techniek- en sciencelessen. Met deze locatiekeuze willen we aansluiten bij een van de onderwerpen die deel uitmaken van de regio deal. Goed en passend onderwijs is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van jonge mensen. Onderwijs verder uitbouwen en uitdiepen is een dan ook een belangrijk thema. In een uitgebreid en geanimeerd vraaggesprek met de media werden de beide bestuurlijke trekkers, wethouder Dirk Franssen (Roermond) en wethouder Martijn van den Heuvel (Weert) bevraagd over de inhoud van de aanvraag.

Verbetering van de brede welvaart
Wethouder Van den Heuvel, kartrekker van de Regio Deal voor de gemeente Weert: “Het Rapport Elke Regio telt heeft het Rijk drie hoofdaanbevelingen gegeven als vertrekpunt voor het vervolgtraject dat we gezamenlijk willen inzetten. Bij het lezen van het rapport bekroop me het gevoel dat het Rapport is geschreven met Midden-Limburg voor ogen. De zorgen die in het rapport naar voren komen, zijn treffend voor onze regio. Ik en met mij veel bestuurders delen de zorgen als het gaat om de leefbaarheid van onze kleine honderd dorpskernen en wijken in de steden. Onze aanvraag sluit aan op dat beeld. Met gerichte interventies keren we de neerwaartse spiraal en zetten we in op het versterken van de regio en regionale samenwerking om de leefbaarheid voor alle inwoners in de regio te versterken.”

Sterke breed gedragen aanvraag
Wethouder Franssen, kartrekker van de Regio Deal namens de gemeente Roermond: “We hebben veel geleerd van de eerste aanvraag vorig jaar. We zijn uitgedaagd door BZK om nog een poging te wagen en die uitdaging zijn we aangegaan. We hebben onze aanvraag aangescherpt en verbeterd door met onze publieke partners Provincie en Waterschap (die de aanvraag mee ondersteunen) en met de maatschappelijke partners onze regionale opgaven en gezamenlijke aanpak te bespreken. We hebben vanuit Midden-Limburg een helder en breed gedragen aanbod op papier gezet en ik ben verheugd als ik de grote groep partners zie namens wie we deze aanvraag Regiodeal vijfde tranche Midden-Limburg indienen.”

Na deze persconferentie kon de aanvraag openbaar worden gemaakt en kan ieder er kennis van nemen op deze website.

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg