Aanpak SML tegen energiearmoede

Vanaf eind van vorig jaar zijn de prijzen van elektriciteit en aardgas enorm gestegen. Veel huishoudens komen in de problemen vanwege de hoge energierekening. Niet alleen mensen met een lager inkomen hebben moeite om rond te komen. De snelste en meest efficiënte manier om de energierekening te verlagen is door energie te besparen. Hoe we dit het beste kunnen doen pakken we samen op!

Alle gemeenten krijgen van het Rijk financiële middelen voor het treffen van kleine energiemaatregelen in huizen waar dat het hardste nodig is. Meestal zijn dat woningen met een laag energielabel (label F,G) en waar de bewoners een laag inkomen hebben. Voor gemeenten was deze aanpak helemaal nieuw en daarom is er in regioverband samengewerkt. Door het uitwisselen van kennis en ervaring, ook met gemeenten buiten de regio, komen we snel tot een goede resultaten.

Om van elkaar te leren is Nederland verdeelt in een aantal RES (Regionale Energie Strategie) regio’s die voorstellen doen om de energietransitie vorm te geven. SML werkt actief mee aan een regionale aanpak die ruimte laat voor een eigen gemeentelijke invulling.

We doen niet allemaal hetzelfde, in diverse gemeenten is er een energie-bespaarwinkel geopend waar iedereen terecht kan voor een gratis energieadvies. Vaak kan dat advies worden opgevolgd door een energiecoach of energieadviseur die in de betreffende woning komt kijken wat er allemaal nog kan gebeuren. Meestal valt er nog veel te besparen. Sommige gemeenten werken met een klusteam, dat meteen de eerste kleine energiebesparende maatregelen huis-aan-huis gaat aanbrengen.

Voor de langere termijn is het de bedoeling om zoveel mogelijk woningen beter te isoleren en eventueel voorzien van (hybride)warmtepompen. Daarmee kunnen het gasverbruik én de energiekosten aanzienlijk worden teruggebracht.

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg