De toekomst van ruimte en landschap in Midden-Limburg

Het Landschap van de 7 in SML verenigde gemeenten is niet minder dan de ondergrond, de basis van de Midden-Limburgse samenleving. Vandaar dat SML samen met de gezamenlijke SML-gemeenten in 2020 een visie hebben opgesteld met de titel “Midden-Limburg, verbindend hart van Limburg”. In die visie zijn drie hoofdopgaven benoemd:

  1. Werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Midden-Limburg.
  2. Werken aan een toekomstbestendige economie
  3. Werken aan een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving

Om de krachten te bundelen en ervaring en kennis te delen zijn op 22 en 23 november 2022 ambtenaren uit SML-gemeenten bij elkaar gekomen in conferentiecentrum Oolderhof in Roermond. Expertise op het vlak van planologie, economie, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, landschap en ecologie, waren aanwezig.

Visie op landschap en ruimte
Een goede visie uitrollen over het beheer van landschap en ruimte is een belangrijke gezamenlijke opgave. Een waardevol landschap zorgt voor een goede omgeving om te verblijven (wonen, werken en recreëren). Het landschap levert een bijdrage aan positieve gezondheid, nodigt uit tot ontspanning en investering, biedt omgevingskwaliteit, herbergt een schat aan biodiversiteit, zorgt voor herkenbaarheid en geborgenheid en draagt daarmee ook bij aan de identiteit en het vestigingsklimaat van Midden-Limburg.

Drie hoofdopgaven
Een goed landschap levert dus een bijdrage aan veel doelen en kent nadrukkelijk ook een belangrijke autonome waarde. De drie hoofdopgaven brengen ook nieuwe functies in het landschap mee op het gebied van energie, klimaat en economie. De ontwikkelingen op het gebied van energie (o.a. windmolens, zonnepanelen), klimaat (o.a. het bufferen van extremen, hittestress, droogte en wateroverlast, biodiversiteit) en economie (o.a. transitie van de landbouw, stedelijke ontwikkeling, toerisme en recreatie) zorgen ervoor dat ons landschap de komende jaren gaat veranderen. Daarom is voortdurend afstemmen en het gezamenlijk optrekken van groot belang

Inzicht in mogelijke scenario’s
Op 22 november 2022 verzamelde zich een bont ambtelijk gezelschap in Oolderhof om samen de ruimtelijke toekomstvan het landschap in Midden-Limburg te verkennen. Op 23 november sloten de bestuurders aan. Het overleg werd begeleid door deskundigen verbonden aan de Leerstoel Landschapskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Doel van de bijeenkomst was het mobiliseren en verbinden van kennis en expertise binnen betrokken overheden. Er werd gewerkt aan inzicht in scenario’s vanuit opgaven en ambities. Het SML-landschap van morgen zal het resultaat zijn van vele kleine en grote beleidskeuzes door gemeenten, natuurbeheerders, waterschappen en andere partijen die een ruimtelijke stempel drukken. Om landschappelijke kwaliteit te behouden en vergroten, moeten de beleidskeuzes van de diverse partijen geworteld zijn in één gezamenlijk verhaal over het landschap. Dat hierin de nodige urgentie zit, is eenieder wel duidelijk gezien de grote opgaven die over ons heen komen vanuit het Rijk.

In de context van de uitwerking van de Provinciale Omgevingsvisie Limburg (POVI) is met de provincie afgesproken voor het vervolg samen op te trekken in het denken over ruimte en landschap. De verkenning in Oolderhof is daarmee een eerste stap in het ontwerpend onderzoek in het verlengde van de POVI, waartoe inmiddels de provincie Limburg het initiatief heeft genomen.

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg