Regio Deal kan aantrekken (technisch) personeel versnellen

“De regio Midden-Limburg kent vele mooie maakbedrijven. Bedrijven die voor de ontwikkeling en productie afhankelijk zijn van goede vaklui. Het vinden en behouden van technisch geschoold personeel is een snelgroeiende uitdaging.”

Aan het woord is ondernemer Ruud Koppens, CEO van ETF Machinefabriek in Nederweert. Ruud is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de regio onder andere in zijn rol als bestuurslid van Keyport en aanjager van het Spark Tech Lab.

“De redenen voor het groeiend tekort aan technisch personeel zijn divers” vervolgt Ruud. “De aanzuigende werking van de grensregio’s met vele grote maakbedrijven, de vergrijzing, lagere geboortecijfers en de uittocht van jongeren voor hun vervolgstudie, zijn enkele oorzaken. We kunnen niet wachten, maar moeten nu samen actie ondernemen. Overheid, onderwijs en ondernemers moeten nog beter op elkaar worden afgestemd en daadkrachtiger aanpakken. Bijvoorbeeld met het realiseren van een ‘Techniekplein’ in de regio waar ondernemers en onderwijs samen moderne opleidingen kunnen verzorgen. Op een plek en een manier die inspirerend is voor jongeren en past bij de banen van vandaag én van morgen. Een plek die als een magneet gaat werken voor studenten en bedrijven van binnen en buiten de regio. De eerste verkennende gesprekken hierover zijn al gestart en de bereidheid tot samenwerken is er zeker. Het binnenhalen van de Regiodeal kan zorgen voor de noodzakelijke versnelling in dit proces. Maar zoals al eerder aangegeven kunnen we én mogen we niet wachten en moeten we snel doorgaan met concrete acties.”

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg