Bestuur

SML is een samenwerking van 7 colleges van burgemeester en wethouders. De wijze waarop de samenwerking is georganiseerd, is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Tenminste éénmaal per jaar komen de 7 colleges in een plenaire sessie bijeen om te bespreken hoe de samenwerking verloopt, welke resultaten geboekt worden en welke uitdagingen de toekomst biedt. Binnen de samenwerking worden de belangrijke besluiten genomen door de colleges. Zij leggen daarover in de eigen gemeente verantwoording af aan de gemeenteraad.