Bestuur en netwerkberaad

SML is een samenwerking van 7 colleges van burgemeester en wethouders. De wijze waarop de samenwerking is georganiseerd, is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Tenminste éénmaal per jaar komen de 7 colleges in een plenaire sessie bijeen om te bespreken hoe de samenwerking verloopt, welke resultaten geboekt worden en welke uitdagingen de toekomst biedt. Binnen de samenwerking worden de belangrijke besluiten genomen door de colleges. Zij leggen daarover in de eigen gemeente verantwoording af aan de gemeenteraad.

Om het geheel van de samenwerking te overzien en te coördineren en daaraan de juiste impulsen te geven, is een Netwerkberaad SML ingesteld waarin vanuit iedere gemeente een lid van het college van burgemeester en wethouders participeert. Het Netwerkberaad SML komt periodiek bij elkaar en bereidt ook de plenaire sessies van de colleges van B&W voor. 


Leden van het Netwerkberaad 

Geert Frische – Gemeente Echt-Susteren

Désirée Schmalschläger – Gemeente Leudal

Sjors Blomen – Gemeente Maasgouw

Boris Meessen – Gemeente Nederweert

Jan Smits – Gemeente Roerdalen

Dirk Franssen – Gemeente Roermond

Martijn van den Heuvel – Gemeente Weert

Raymond Vlecken (voorzitter) – Gemeente Weert