Midden-Limburg gaat voor 5e tranche Regio Deal

Het Netwerkberaad SML heeft na rijp beraad besloten een nieuwe poging te doen richting Rijk in het kader van de regeling voor Regio Deals. Voor de voorbereiding van de propositie is een organisatie ingericht die inmiddels is gestart met de voorbereidingen.

 In 2022 heeft Midden-Limburg zich voor het eerst gemeld bij het rijk voor een Regio Deal. Onder leiding van oud-minister Gerd Leers werd een propositie voorbereid die aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is aangeboden. In februari 2023 ontving de regio het bericht dat de voorstellen vanuit Midden-Limburg niet gehonoreerd zijn.

De afgelopen maanden zijn proces en inhoud van de ingediende propositie uitgebreid geanalyseerd en geëvalueerd. Het Netwerkberaad SML heeft daaruit unaniem de conclusie getrokken dat de regio zich opnieuw moet melden in Den Haag. Gewapend met de conclusies van de evaluatie en de feedback uit De Haag is een plan opgesteld dat moet leiden tot een verbeterde en meer uitgediepte propositie.

Vertrekpunt zijn de 3 thema’s die eerder al centraal zijn gesteld:

  1. Transities landelijk gebied
  2. Verdroging/vernatting
  3. Economie/arbeidmarkt/onderwijs

De toekomstige governance van SML is als 4e punt toegevoegd.

Het Rijk heeft voor Regio Deals in deze kabinetsperiode € 900 miljoen gereserveerd. Ongeveer 1/3 deel daarvan is opgenomen in de zogenaamde 5e tranche. Proposities daarvoor kunnen naar verwachting tussen juli en november 2023 worden ingediend.

 

Gerelateerd nieuws

Thumb_Bestuurlijke_sessie_netwerkberaad28april
Netwerkberaad evalueert Regio Deal
Thumb-wethouders-smits
Wethouder Jan Smits over SML en werken in de gemeente Roerdalen
Keyport2022-037
Grootschalige bedrijfsvestiging in regio SML