John Slots, directeur Regiodeal bureau Midden-Limburg

Midden-Limburg zet grote stappen vooruit met de aanstelling van John Slots als directeur van het Regiodeal bureau. Slots, momenteel concernmanager bij de gemeente Roermond en loco-gemeentesecretaris, neemt het voortouw om de Regiodeal tot een succes te maken. John Slots, die bekend staat om zijn verbindend vermogen en daadkracht, verheugt zich op zijn nieuwe rol: “Het samenbrengen van mensen, organisaties, kennis en kunde is mijn passie. Samen met onze partners en gemeenten gaan we aan de slag met een resultaatgericht plan om de uitdagingen in Midden-Limburg aan te pakken. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van leven, wonen en werken in deze prachtige regio.”

Over de Regiodeal
De Regiodeal voor Midden-Limburg, toegekend door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in februari 2024, is een gezamenlijk initiatief van zeven gemeenten, de Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Onder de vlag van Samenwerking Midden-Limburg (SML) richt de deal zich op de volgende 4 thema’s: Het versterken van leefbaarheid, klimaat & landschap en economie, onderwijs & arbeidsmarkt en regionale samenwerking. Voor de uitvoering van deze plannen heeft SML een cofinanciering van 26 miljoen euro aangevraagd, waarvan 20 miljoen euro is toegekend door het Rijk. Provincie en gemeente dragen ook een gelijk bedrag bij zodat 40 miljoen beschikbaar is. Dit bedrag kan nog oplopen door cofinanciering van partners die projecten indienen.

Gerelateerd nieuws

Thumb_Regiofoto
Voortgang Regiodeal
6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei