Interessante informatieavond op 25 januari voor raadsleden en colleges

Gisteren 25 januari was er een interessante informatieavond voor de raadsleden en colleges van burgemeester en wethouders van de 7 Midden-Limburgse gemeenten in de Bombardon in Heythuysen. Het thema was de Regio Deal 5e tranche. In het openingswoord benadrukte de voorzitter van SML, burgemeester Vlecken nog eens extra dat we ons als regio sterk moeten maken. De vraagstukken die er maatschappelijk liggen zijn veelal gemeentegrens overschrijdend. Afstemming en samenwerking tussen regiogemeenten zijn nog meer dan voorheen belangrijk. Willen we daarbij ook nog dat onze stem in Den Haag gehoord wordt, moeten we echt verder groeien als samenwerkingsverband.

Er is in het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken om een goed en degelijk plan te maken, dat richting geeft aan de ontwikkeling en de opgaves die de regio heeft.

Het was een druk bezochte bijeenkomst waarbij uitgebreid tekst en uitleg werd gegeven over hoe de aanvraag tot stand is gekomen, voor welke drie hoofdthema’s gekozen is en welke plannen binnen deze thema’s op dit moment benoemd zijn. Verder werd het tijdspad geschetst en de ijkpunten in dit proces. Ondanks het feit dat er nog een besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) moet komen, vinden we het toch belangrijk dat iedereen ook nu al goed geïnformeerd is over de plannen die Regio Midden-Limburg nog sterker op de kaart gaat zetten. Een financiële bijdrage van de overheid zou een geweldige stimulans zijn om zaken een extra impuls te geven om deze voortvarend op te kunnen pakken.

In het slotwoord gaven de wethouders Franssen en Van den Heuvel nog eens duidelijk aan dat het proces naar deze aanvraag toe, alleen al een goede stap in de richting is tot een nog krachtigere samenwerking. De stip op de horizon is duidelijk, maar de weg ernaar toe is minstens zo belangrijk. In dit hele proces hebben de gemeenteraden een belangrijk rol.  Zij zijn als vertegenwoordigers van onze inwoners immers de verbindende schakel.

We kijken dan ook terug op een mooie bijeenkomst.

Gerelateerd nieuws

Foto-John Slots-web
John Slots, directeur Regiodeal bureau Midden-Limburg
Thumb_Regiofoto
Voortgang Regiodeal
6
RegioDeal: de stand van zaken