Grootschalige bedrijfsvestiging in regio SML

We zien ze steeds meer op bedrijfsterreinen in de regio. Grote “logistieke dozen” waar de opslag en verzending van talloze producten plaatsvindt. De centrale ligging in onze Euregio maakt Midden-Limburg een ideale plek voor vele ondernemingen om zich hier te vestigen. Niet iedereen is enthousiast over deze ontwikkeling. “Lage werkgelegenheid en verdozing van het landschap” zijn veel gehoorde bezwaren. Bovendien moet er goed gekeken worden naar de verkeerssituatie en huisvesting van medewerkers. De provincie Limburg is gestart met een onderzoek naar mogelijke regelgeving rondom deze vestigingen. Daartoe is vanuit Provinciale Staten opgeroepen. Deze problematiek moet overkoepelend besproken en geregeld worden. De SML-gemeenten zijn actief betrokken bij dit onderzoek. Gemeenten kunnen uiteraard zelf blijven beslissen hoe om te gaan met dit onderdeel van de ruimtelijke ordening, maar moeten wel met eventuele nieuwe regelgeving rekening houden.

Gerelateerd nieuws

6
RegioDeal: de stand van zaken
17
Verdiepingssessies 6 en 7 mei
Thumbnail-stappenplan
Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg