Bezoek van het college van Gedeputeerde Staten aan de regio Midden-Limburg

27 februari 2024

Het college van GS brengt een werkbezoek aan de Regio Midden-Limburg. Enerzijds met als doel wederzijdse kennismaking en anderzijds voor het uitwisselen van plannen/wensen/ideeën die leiden tot nauwere samenwerking.

Informatie

Startdatum:

dinsdag 27 februari 2024

Einddatum:

dinsdag 27 februari 2024

Starttijd:

11:30 uur

Eindtijd:

14:30 uur

Locatie:

Thorn