Logo SML

De toekomst van ruimte en landschap in Midden-Limburg

Ruimte-en-landschsap-v2web
Het Landschap van de 7 in SML verenigde gemeenten is niet minder dan de ondergrond, de basis van de Midden-Limburgse samenleving. Vandaar dat SML samen met de gezamenlijke SML-gemeenten in 2020 een visie hebben opgesteld met de titel “Midden-Limburg, verbindend hart van Limburg”.
Om de krachten te bundelen en ervaring en kennis te delen zijn op 22 en 23 november 2022 ambtenaren uit SML-gemeenten bij elkaar gekomen in conferentiecentrum Oolderhof in Roermond. Expertise op het vlak van planologie, economie, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, landschap en ecologie, waren aanwezig.

Nieuws

Wethouder Jan Smits over SML en werken in de gemeente Roerdalen

Wethouder Jan Smits over SML en werken in de gemeente Roerdalen

Wat is voor jou de kracht van SML?
Over het antwoord op deze vraag hoeft Jan niet lang na te denken: “de samenwerking binnen de SML-gemeenten is sterk gegroeid. We vinden elkaar makkelijker en komen tot gezamenlijke concrete plannen met impact voor de regio. We zitten in een positieve koers die we moeten koesteren en voortzetten…

Meer lezen
Samenwerken aan het isoleren van 30.000 particuliere woningen!

Samenwerken aan het isoleren van 30.000 particuliere woningen!

Meer dan ooit tevoren zijn mensen bezorgd over de hoogte van hun energierekening. De hoge energieprijzen raken de mensen hard in de portemonnee. Het goed isoleren van woningen kan het gebruik van energie en hiermee de hoge lasten terugdringen, draagt bij aan het halen van de klimaatdoelen en is een noodzakelijke voorbereiding op de overstap naar een aardgasvrij alternatief…

Meer lezen
Grootschalige bedrijfsvestiging in regio SML

Grootschalige bedrijfsvestiging in regio SML

We zien ze steeds meer op bedrijfsterreinen in de regio. Grote “logistieke dozen” waar de opslag en verzending van talloze producten plaatsvindt. De centrale ligging in onze Euregio maakt Midden-Limburg een ideale plek voor vele ondernemingen om zich hier te vestigen. Niet iedereen is enthousiast over deze ontwikkeling. “Lage werkgelegenheid en verdozing van het landschap” zijn veel gehoorde bezwaren…

Meer lezen
Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

De zeven SML gemeenten werken samen om de aantrekkingskracht van de regio te vergroten. Toerisme en recreatie zijn dan ook belangrijke pijlers van SML. Het uitvoeringsprogramma dat de opgestelde visie en zienswijze vertaalt naar een concrete aanpak is in de maak. Achter de schermen wordt druk gewerkt om de noodzakelijke afstemming tussen de gemeenten af te ronden...

Meer lezen
Samenwerking Euregio Rijn Maas Noord

Samenwerking Euregio Rijn Maas Noord

SML maakt onderdeel uit van de Euregio en werkt nauw samen met Euregio Rijn Maas Noord om grensoverschrijdende doelen samen aan te pakken. Midden-Limburg grenst zowel aan België als Duitsland, daarom is het vanzelfsprekend om een 360 graden blik te hebben die over de landsgrenzen heen gaat…

Meer lezen
Verkeersactieve school bestaat één jaar

Verkeersactieve school bestaat één jaar

Mobiliteit is een van de thema’s die SML in de regio samen aanpakt. Binnen dit thema heeft veiligheid op scholen onze bijzondere aandacht. Daarom wordt er samengewerkt met de provincie Limburg, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) en 31 Limburgse gemeenten in het project “verkeersactieve school”…

Meer lezen
Informatiebijeenkomst Regiodeal Midden-Limburg

Informatiebijeenkomst Regiodeal Midden-Limburg

Op donderdag 26 januari vond in de fraai gerenoveerde raadzaal van Nederweert een informatiebijeenkomst plaats over de Regiodeal. Raadsleden, leden van colleges van B&W en andere ambtenaren waren genodigd om bij te praten en alvast samen vooruit te kijken. Dat het onderwerp volop leeft bleek uit de hoge opkomst...

Meer lezen
Meer informatie? Neem contact op met Ton Weekers, coördinator SML
tonweekers@roermond.nl
+31(0)6 1138 8659
Logo SML
linkedin youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet